Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder argumentene!

Det er mange argumenter for og imot at 16-åringer skal ha stemmerett. Men hvor gode er argumentene?
Seks ungdommer som ler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1

Et argument er en begrunnelse som skal støtte eller forsvare et standpunkt. I diskusjonen om hvorvidt 16-åringer skal ha stemmerett, er det to hovedstandpunkt:

  • At 16-åringer skal få stemmerett
  • At 16-åringer ikke skal få stemmerett

Lag en oversikt over hvilke argumenter for de to standpunktene du finner i filmen "Bør 16-åringer ha stemmerett" og Aftenposten-artikkelen "Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet".

  1. Gå sammen i par eller grupper, og sorter argumentene dere har funnet. Lag en kategori for argumentene som er for, og en for argumentene som er imot stemmerett for 16-åringer.
  2. Se på argumentene sammen, og bruk sjekklista nedenfor til å vurdere om argumentene er gode eller dårlige.
Analyse av argumenter

Hva skal du se etter?

Hva betyr det?

Hvordan kan du vurdere det?

Er argumentet holdbart?

Er faktagrunnlaget riktig?


Er innholdet i argumentet sannsynlig?

Vurder om tall og andre faktaopplysninger som argumentet bygger på, stemmer.

Se også etter overdrivelser og generaliseringer som forenkler og setter ting på spissen.

Der du ikke kan sjekke rene fakta, må du vurdere om sammenhenger som argumentet baserer seg på, virker sannsynlige.

Er argumentet relevant?

Har det med saken å gjøre?

Vurder om argumentet egentlig handler om noe annet enn saken som diskuteres.

Vurder om sammenligninger med andre situasjoner eller saker er rimelige.

Prøver argumentet å fremstille en annen problemstilling som viktigere?

Er argumentet sterkt nok?

Fins det sterkere motargumenter?

Vurder hva som skal til for å motbevise argumentet.

Er det brukt mye skjult eller indirekte argumentasjon?

Bruker argumentet følelser for å overbevise, i stedet for å basere seg på fakta?

Se etter pluss- og minusord. Dette er ord som gir positive eller negative assosiasjoner, og dermed påvirker oss uten at vi merker det.

Undersøk også bruk av ironi og sarkasme.

Spiller argumentet på frykt eller andre følelser som kan få oss til å reagere sterkt?

Er det et personangrep eller stråmannsargumentasjon?

Handler argumentet om å snakke nedsettende om motstanderen?

Angriper argumentet synspunkter som motstanderen ikke har?

Vurder om argumentet kun handler om motstanderen og ikke gir nye saksopplysninger.

Vurder om motstanderen faktisk har de synspunktene eller egenskapene som argumentet angriper.

Del 2

Etter å ha sortert og vurdert argumentene, skal dere rangere dem:

Del 3

Hvilket standpunkt lander du på, etter å ha vurdert og rangert argumentene? Grunngi svaret ditt.

På hvilken måte hjalp rangeringen deg med å lande på ett av standpunktene i denne debatten?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 07.11.2019

Læringsressurser

Retorikk i bruk