Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å vurdere tekst i kontekst

Skal du vurdere andres retorikk, eller lykkes selv, må du vurdere teksten i kontekst. Da kan det være nyttig å forstå begrepene aptum og kairos.

Oppgave 1. Å skrive en tale

I filmen nedenfor møter vi Mina Gerhardsen. Hun var statssekretær og en av taleskriverne til Jens Stoltenberg da han var statsminister.

 1. Mellom 0:00 og 1:00 nevner Gerhardsen en rekke forhold som hun må ta hensyn til når hun skal utforme en tale. Velg minst tre av forholdene og diskuter hvordan de på forskjellige måter kan påvirke form og innhold i en tale.
 2. I videoen får vi se Jens Stoltenberg tale i to ulike kontekster. Hvilke kontekster er det, og legger du merke til forskjeller mellom de to talene?
 3. Hvilken funksjon har innledning, hoveddel og avslutning i en politisk tale, ifølge Gerhardsen?
 4. Hvordan kan en politisk tale bli interessant også for en vanlig borger?

Oppgave 2. Utforsk hvilken rolle kairos spiller

I denne oppgava skal dere utforske og reflektere over den rollen kairos spiller for ei ytring. Dere skal jobbe i par eller grupper og ta for dere en tale, et utspill på sosiale medier eller ei annen ytring der dere mener kairos spiller en viktig rolle. Dere kan både velge tekster som har blitt vurdert som vellykka og som har blitt vurdert som mislykka.

Legg fram det dere har funnet ut for resten av klassen.

Dere kan enten finne tekster selv eller velge blant tekstene under. Reflekter rundt disse spørsmålene:

 1. Ble utsagnet sett på som vellykka da det kom ut?
 2. Hvilken rolle spilte avsenders hensyn til kairos (rett ord til rett tid) for hvordan teksten har blitt vurdert?
  For å svare på spørsmålet bør du reflektere over følgende:
  • Spilte omstendighetene rundt ytringa en viktig rolle? Hadde det for eksempel skjedd noe i forkant som spilte en rolle for utforminga av teksten?
  • Hvem er mottakerne av ytringa? Har det noe å si for om den blir vurdert som mislykka eller vellykka?
  • Har stedet talen ble holdt på, eller der ytringa ble publisert, noe å si for hvordan den blir vurdert?

Forslag til tekster

 1. Martin Luther Kings tale "I have a dream"
 2. John F. Kennedys tale "Ich bin ein Berliner"
 3. Ronald Reagans tale "Tear down this wall"
 4. Nelson Mandelas tale da han ble valgt til president i Sør-Afrika
 5. Arnulf Øverlands foredrag "Kristendommen, den tiende landeplage"
 6. Petter Northugs unnskyldningsintervju etter at han ble tatt for fyllekjøring
 7. En av Jens Stoltenbergs taler etter terroren 22. juli
 8. Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg om at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet"
 9. Maud Angelica Behns tale i sin fars (Ari Behn) begravelse
 10. Kristin Gjelsviks utspill mot Sophie Elise på Vixen Awards
 11. Siv Jensens utspill "Morna, Jens" eller "Jævla sosialister"
 12. Greta Thunbergs tale til FN
 13. Radioresepsjonens innslag i "Flauhetskonkurransen" om rasisme og klimafornektelse

Relatert innhold

Oppgave 3. Utforsk aptumbegrepet

En annen sak jeg er skeptisk til, er Norges rolle i Afghanistan. Er det virkelig jeg som må si ifra til utenriksminister Espen Barth Eide hvor skapet skal stå? Inni meg formulerer jeg følgende brev. Kjære Stygge Hælvetes Forbanna Jævla Drittfyr. Jeg blir kvalm av å se deg på TV. Og jeg spyr når jeg hører deg på radio.

Gunhild Dahlberg, Dagbladet 2013

Del 1

 1. Hva er din første reaksjon på sitatet ovenfor? Hvorfor reagerer du sånn?
 2. Hva vil du si er den siterte tekstens innhold? Formuler innholdet – altså HVA hun sier – med egne ord.
 3. Hvordan vil du beskrive den siterte tekstens form? Beskriv formen– altså HVORDAN hun sier det – med egne ord.

Del 2

Mange vil reagere negativt på teksten fordi den bryter med krava eller forventningene til aptum. Disse krava eller forventningene kan handle om forholdet mellom elementer i selve teksten, eller mellom teksten og elementer utenfor teksten.

Hvilke "krav" eller "forventninger" bryter teksten med?

Del 3

Les kronikken til Gunhild Dahlberg, som sitatet ovenfor er henta fra. Dagbladet: "Hei Jonas, din psyke satan"

 1. Hvilket av alternativene beskriver best temaet for teksten?
  • lørdagsunderholdninga på TV
  • ventetid for kvinner med brystkreft
  • hets og trusler mot kvinner
  • hets og trusler mot menn
  • språkbruk i media
 2. Hva er tekstens budskap?
 3. Hva er tekstens formål?
 4. Nå som sitatet over er satt i en større kontekst, hvordan vil du vurdere tekstens aptum?
CC BY-SASkrevet av Marion Federl, Åsa Abusland og Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 21.08.2023

Læringsressurser

Retorikk i bruk