Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Argumentasjon og retorikk – hva kan du?

Oppgave 1

Vet du svara på spørsmåla nedenfor? I så fall har du arbeida godt med kapitlet om argumentasjon!

 1. Hva vil det si å argumentere?
 2. Forklar begrepene standpunkt, argument og premiss.
 3. Hvilke tre krav bør vi stille til faktaargument?
 4. Vi skiller mellom åpen og skjult argumentasjon. Hva er forskjellen mellom de to argumentasjonsformene?
 5. I retorikken eller talekunsten bruker man begrepene etos, logos og patos i stedet for åpen og skjult argumentasjon.
  • Hva ligger i de tre begrepene?
  • Hvilket begrep svarer til den åpne argumentasjonen?
  • Hvilke begreper svarer til den skjulte argumentasjonen?
 6. Når vi trekker logiske slutninger, setter vi opp premisser og trekker konklusjoner på grunnlag av dem. Gi et eksempel på
  • ei god logisk slutning
  • ei dårlig logisk slutning

Oppgave 2

Oppgave 3

Jobb sammen i grupper.

Dere jobber i reklamebyrået Triks & Knep. Ei bedrift har kontaktet dere og ønsker at dere skal lage en reklameplakat eller en reklamefilm for produktet deres.

 1. Lag reklamen! Lag et fiktivt produkt som dere prøver å selge ved å bruke mange ulike virkemidler som spiller på patos.
 2. Vis reklamene for resten av klassen. La medelevene deres analysere sluttproduktet.
 3. Avslutt med å kåre klassens beste reklamebidrag.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Retorikk i bruk