Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Planlegg innhold og struktur i en fagartikkel

Her får du tips til hvordan du bygger opp og skriver en fagartikkel med fagkunnskap fra programområdet ditt.
Dame omringet av Post-it-lapper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Del 1: Planlegg innholdet og oppbygginga av teksten din

Når du har samlet innhold både fra din egen forkunnskap, fra diskusjoner med andre og fra kilder, kan du begynne å planlegge innholdet i teksten din.

Bruk gjerne denne skriveramma når du planlegger innholdet:

Filer

  1. Start med å tegne et tankekart med temaet ditt i midten. Noter det du mener er sentrale punkter i dette temaet i stråler ut fra temaet i midten. Velg de fem punktene som du synes er viktigst.
  2. Hvert av de fem punktene skal bli til et avsnitt. Skriv ei temasetning for hver av dem. Ei temasetning er ei setning som har med den mest sentrale informasjonen om det avsnittet skal handle om. Et eksempel på dette ser vi i dette avsnittet nedenfor i fra Store norske leksikons artikkel om kommunikasjon. Her er den første setninga ei temasetning som kommer med en påstand om hvordan mennesker forstår hendelser og handlinger. De neste setningene utdyper påstanden ved å gi et konkret eksempel på det temasetninga beskriver, og den siste forklarer eksempelet.

    "Mennesket søker kontinuerlig forklaringer på hva som forårsaker en handling eller hendelse. Ser du vann på vei gjennom taket, kan du slutte at det er et sprukket vannrør i huset ditt. Hvis du ser en mann som går mot en dør mens han leter i lommene sine, kan du slutte at han har planer om å låse opp døren og er i ferd med å finne fram en nøkkel. Dette er eksempler på det å søke etter den beste helhetsforklaringen i en situasjon." (Allott, 2019)

  3. Du har nå laget førstesetninga i fem avsnitt i hoveddelen din. Nå må du bare fylle ut de fem avsnitta for å få en ferdig hoveddel. Det gjør du ved å begrunne, forklare, utdype og komme med eksempler, slik du ser i eksempelet ovenfor.
  4. Lag mellomtitler hvis du har flere avsnitt som du kan gruppere sammen.

Del 2: Skriv innledning

Når du har skrevet store deler av hoveddelen på teksten din, er du klar til å jobbe mer med innledningen. Her får du mange tips til hvordan du kan skrive en god innledning til en fagartikkel:


Del 3: Skriv avslutning

Avslutningen på en fagartikkel har som oppgave å runde av, oppsummere og gi rom for refleksjon hos leseren din. Her får du mange gode tips til flere måter å gjøre det på:

Kilder

Allott, Nicholas. (2019, 30. mai). Kommunikasjon. I Store norske leksikon. Hentet 10. januar 2020 fra https://snl.no/kommunikasjon


CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 12.12.2019

Læringsressurser

Veiledning i skrivearbeid