Hopp til innhold

Fagstoff

Digitale verktøy i skrivearbeid

Bruk digitale verktøy til hjelp i skrivearbeid.
Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1) Ordbøker

Bokmålsordboka/Nynorskordboka

Sjekk stavemåte, bøyning, opprinnelse og ordklasse.

Oppslagsverket gir trening i å sjekke eget arbeid opp mot Språkrådets regler for rettskrivning. Bruk av oppslagsverket gir også trening i å sammenligne rettskriving i de to språkformene bokmål og nynorsk.

Oppslagsverk for rettskriving av ord – Bokmålsordboka/Nynorskordboka

NAOB – Det Norske Akademis Ordbok

Sjekk betydninger, nyord, ordbruk, stavemåte og ordhistorie/etymologi. Du finner også en rekke litterære sitater.

Bruk av oppslagsverket gir trening i å vurdere egen rettskriving og ordbruk, du får også dypere forståelse for betydninger og sammenhenger i det norske språket.

Oppslagsverk for rettskriving, betydning av ord og ordhistorie – NAOB

LEXIN – ordbøker for minoritetsspråklige

Ordbøker laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående og voksenopplæringen. Ordbøkene inneholder ord og uttrykk som er nyttige når man bor i Norge og støtter både bokmål og nynorsk.

Oppslagsverk med ord og uttrykk som er nyttige når man bor i Norge – LEXIN

Macmillan Dictionary – engelsk ordbok

Oppslagsverk for engelske ord med lyd for uttale, utdypende forklaringer på begreper og synonymer. Den forklarer ord på en enklere og mindre avansert eller akademisk måte enn andre store nettbaserte oppslagsverk.

Oppslagsverk for engelsk rettskriving og ordforståelse – Macmillan Dicionary

Thesaurus – engelsk synonymordbok

Denne gir lange lister med gode synonymer og oppgir samtidig eksempler på hvordan ordene kan brukes i en setning.

Synonymordbok for engelsk – Thesaurus (med reklame).

2) Oversettelse

Google translate

Oversett tekstbolker, dokumenter eller innlest tale mellom språk. Verktøyet er nyttig for å tilegne seg informasjon fra fremmedspråklig kilder, det gir støtte i arbeidet med skriftlige tekster i fremmedspråk og gir øvelse i å se sammenhengen mellom tale og skriftspråk. Etterarbeid med tekster oversatt av roboter krever og gir øvelse i å utøve dypere språklig innsikt.

I skriftlige arbeider der du skal sitere, må du sitere fra originalkilden uten å oversette teksten. Du kan imidlertid bruke indirekte sitater og referere til innhold på språket du skriver resten av artikkelen din på. I begge tilfeller må du huske å oppgi kilden til originalkilden.

Oversettelsesverktøy for tekst og tale mellom språk – Google translate

3) Tekst til tale

Både på mobiltelefonen din og i tekstbehandlingsprogrammer som Word finner du diktafon. Finn funksjonen 'Dikter', eller mikrofonsymbolet i tastaturet i mobiltelefonen.

Bruk av tekst til tale kan effektivisere, særlig i startfasen av skriveprosessen. Jevnlig bruk av tekst til tale-verktøy gir deg øvelse i å forberede hva du skal formidle, og i å uttrykke deg presist. Har du skrivevansker, kan tekst til tale være til stor hjelp og støtte i skrivearbeid.

4) Stavekontroll

Alle tekstbehandlingsverktøy har innebygd stavekontroll. Bruk stavekontroll. Høyreklikk på ord som har en rød, prikket linje og erstatt med foreslått ord, dersom det er riktig. Er du usikker? Slå opp ordet i et oppslagsverk.

Har du mange ord du vet du ofte skriver feil? Søk og erstatt er en fin funksjon i mange tekstbehandlingsverktøy. Der kan du søke opp ordet og endre det samtidig i hele teksten.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 26.05.2020

Læringsressurser

Veiledning i skrivearbeid