Hopp til innhold

Fagstoff

Forskningslogg

En logg kan hjelpe deg å holde oversikten over forskningsprosjektet. Forskningsloggen er en form for dagbok. Der kan du løpende beskrive gjennomføringen av prosjektet og reflektere over de ulike valgene du tar.
En jente som ser tankefull ut og jobber med bøker og pc foran seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et forskningsprosjekt er alltid en reise inn i et nytt og ukjent landskap. Du vet ikke på forhånd hva du vil finne. For å beholde oversikten og hjelpe deg å navigere kan du starte med å skrive en logg. Der kan du skrive ned hvilke tanker og spørsmål du har underveis i prosjektet.

Du vil også få god bruk for forskningsloggen i siste del av forskningsprosjektet. Hvis du har beskrevet hva du har gjort og notert ned refleksjoner underveis, kan du bygge videre på dem når du til slutt skal analysere, diskutere og presentere forskningsmaterialet ditt.

En forskningslogg vil også gjøre det lettere for læreren din å følge med på arbeidet ditt og gi deg nyttige og relevante innspill underveis i prosessen. Et forskningsprosjekt krever ofte mye tid og innsats. Det kan være lett å komme skjevt ut og gode tips og veiledning kan spare deg for mye ekstra arbeid underveis.

Tips: Bruk en digital notatblokk til forskningsloggen. Den kan du dele med læreren og medelever og få gode innspill underveis.

Hva er en forskningslogg?

En forskningslogg er et sted du kan gjøre notater underveis i forskningsprosjektet. I loggen kan du dokumentere hva du har gjort og hva du planlegger videre.

Forskningsloggen er først og fremst noe du skriver for deg selv. Det skal være et sted der en kan prøve ut nye tanker og ideer, og et sted det skal være lov å gjøre feil. Du kan utforme forskningsloggen på flere forskjellige måter, men du bør ha en klar struktur og datere innleggene dine. Da kan du lett finne tilbake til det du har skrevet.

Gutt skriver på datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Loggføring underveis i forskningsprosjektet

En forskningslogg skrives ofte kronologisk. Det betyr at du starter å skrive loggen samtidig som du starter med forskningsprosjektet. Etter hvert som du går gjennom de ulike stegene i forskningsprosjektet, noterer du ned det du har gjort og det du tenker å gjøre.

Skriv et notat i loggen for hvert steg i forskningsprosjektet

Skriv et notat når du:

 • formulerer en problemstilling
 • velger forskningsmetode
 • velger forskningsutvalg
 • samler inn forskningsdata
 • analyserer og drøfter data

Hva skal forskningsloggen inneholde?

Det er først og fremst problemstillingen og forskningsopplegget du velger som bestemmer innholdet i forskningsloggen. Det er likevel noen generelle spørsmål det kan være lurt å ha i bakhodet når du loggfører de ulike stegene i forskningsprosjektet.

 • Hva konkret har jeg gjort?
 • Hva konkret tenker jeg å gjøre videre?
 • Hvilke alternative løsninger kunne jeg valgt?
 • Hvorfor passer løsningen jeg har valgt til mitt prosjekt og min problemstilling?
 • Hvilke feilkilder må jeg være klar over, og hvordan kan de påvirke resultatet av forskningsprosjektet?
 • Hvilke forskningsetiske utfordringer må jeg være klar over, og hvordan løser jeg dem?

Tips: Del gjerne loggen din med andre og gi hverandre råd og innspill underveis.

Kilder

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2000) Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag


CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 29.10.2020

Læringsressurser

Veiledning i skrivearbeid