Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Argumentasjon i den offentlige debatten

Hvordan sikrer vi en ryddig og god offentlig debatt? Hvordan påvirker vi, og hvordan blir vi selv påvirka av argumentasjon? Se filmen og jobb med oppgavene.

Del 1

 1. Liker du å delta i diskusjoner? Prøv å sette ord på hva du liker eller misliker ved det.

 2. Del det du har skrevet med en medelev. Er dere enige? Hva tror dere er årsaken til at noen elsker å diskutere, mens andre unngår det så langt de kan.

 3. Følger dere med på debatter i sosiale medier? I så fall – hvilke?

Del 2

 1. Se filmen øverst og noter det du legger merke til underveis. Tips: Det kan være lurt å stoppe filmen av og til for å tenke gjennom det som blir sagt og notere.

 2. I filmen nevnes flere begrep. Forklar disse med egne ord, og også gjerne med egne eksempler:

 • standpunkt

 • argument

 • premiss

 • åpen argumentasjon

 • skjult argumentasjon

Del 3

 1. I grupper: Velg dere ut en debatt om et tema dere er interessert i. Det kan være et leserinnlegg, en kronikk, et innlegg i sosiale medier eller et debattprogram på for eksempel NRK.

 2. Hva er hensikten med kommunikasjonen? Hvem ønsker avsenderen å påvirke?

 3. Skriv ned argumentene som blir brukt og se på hvilke premiss og standpunkt avsenderen bruker.

 4. Hva finner dere av åpen og skjult argumentasjon? Skriv ned og forklar hvorfor argumentene tilhører den gruppa.

Del 4

 1. Skriv et kort innlegg til debatten du har jobba med. I teksten skal du vise at du lytter til andre, og at du kan bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer.

 2. Skriv et refleksjonsnotat til teksten din. Hvilket standpunkt har du i saken? Hvordan har du prøvd å påvirke mottakeren? Bruk fagbegrepene fra del 2.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 21.02.2022

Læringsressurser

Å skrive argumenterende