Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bør du ha flyskam?

De fleste av oss elsker å reise. Skal vi langt, tar vi gjerne fly – fly for å sole oss, fly for å oppdage nye kulturer, fly for å shoppe og fly for å besøke venner og familie. Men bør vi egentlig skamme oss og tenke mer på klima? Gjør deg opp ei mening, diskuter og skriv et debattinnlegg.

Oppgave

I denne oppgava skal du først utforske både dine egne og klassens holdninger til det å fly. Deretter skal du finne kunnskap om flyreiser og klimagassutslipp. Noter stikkord i hver del av oppgava. Denne kunnskapen trenger du nemlig når du helt til sist skal skrive om emnet.

Del 1

 1. "Det bør bli dyrere å fly." Hva mener du om denne påstanden? Begrunn.
 2. Spør sidemannen hva hen mener. Lytt uten å argumentere mot eller med.
 3. Se på debattprogrammet "Einig" fra 09:10. Her diskuterer deltagerne om det bør bli dyrere å fly for å få oss til å fly mindre. Hvem av debattdeltagerne er du mest enig med?

Del 2. Fly og klimagassutslipp

Finn ut hvordan det å fly påvirker klimaet. Noter ned det du finner ut. Husk å ta vare på lenka der du har tatt informasjonen fra, slik at du kan vise til kilden i teksten du skal skrive til slutt.

Tips! Du kan kommentere en kildes troverdighet når du skal argumentere for eller imot flyskam. Gjør du det godt, kan det styrke din egen troverdighet. Hvem står bak informasjonen? Er avsenderen pålitelig, argumentene saklige og påstandene etterprøvbare?

Del 3. Hvor mye flyr vi mennesker egentlig?

Undersøk statistikk og andre kilder som kan gi svar på dette:

 1. Hvor stor andel av befolkninga på jorda er det egentlig som flyr?
 2. Hvem er det som flyr mest?

Hva sier svaret dere finner ut om hvordan ressursene er fordelt i verden? Endrer informasjonen du finner meninga di om vi bør føle flyskam?

Del 4. Diskuter flyskam

Diskuter disse påstandene i grupper:

 • Jeg flyr helt uten dårlig samvittighet.
 • Jeg syns folk som flyr til Syden for å sole seg, burde skamme seg.

Del 5. Skriv ei drøfting eller et leserinnlegg

Nå kan du velge mellom ei av oppgavene. Nederst på sida finner du tips til hvordan du kan løse oppgava.

 1. Drøft problemstillinga "Bør vi ha flyskam?"
 2. Skriv et leserinnlegg der du argumenterer for at vi må slutte å fly for å redde klima.
 3. Skriv et leserinnlegg der du argumenterer mot at vi må slutte å fly for å redde klima.

Tips til drøfting

 1. Start med å lese deg opp på saken. Du kan fine gode ressurser på egen hånd, eller trykke på knappen "ressurser" i argumentskjemaet under. Her finner du tre lenker til kilder som kan gi deg argumenter både for og mot flyvning.
 2. Diskuter med medelever. Kan du få tips og inspirasjon av dem? Dette gjelder særlig om de har et annet syn på saken enn deg.
 3. Skriv!

Tips til leserinnlegg

 1. Skriv ned ei setning først, der det kommer klart fram hva som er målet ditt med dette leserinnlegget. Det kan hjelpe deg til å holde deg til den røde tråden i innlegget: "Målet mitt med dette leserinnlegget er å ..."
 2. Skriv ned det du mener er det viktigste argumentene i et tankekart rundt eller under setninga. Pass på at argumentene faktisk støtter opp om akkurat det som er målet med leserinnlegget.
 3. Et godt triks for å overbevise er å tale både til hjertet og hodet. Altså bør du kombinere fornuftsargumenter med argumenter som spiller på følelser. For eksempel bør du skrive ned noen kilder du vil bruke i leserinnlegget ditt. Dersom du henviser til tall og fakta, vil du ha mer troverdighet enn om du bare skriver "Vi må slutte å fly for å redde planeten."

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.02.2020

Læringsressurser

Å skrive argumenterende