Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

F-ordet: Feminist eller feminazi?

Utforsk begrepet "feminist" og bruk det til å diskutere, reflektere og skrive. Kan vi lære noe om gode diskusjoner av Ulrikke Falch og Kristine Ullebø?

I videoen under kan du se en episode frå serien "Feminazi" frå NRK. Denne episoden handler om begrepet feminisme.

Oppgave 1. F-ordet

 1. Hva legger du i begrepet "feminist"? Bruk to minutter på å skrive ned alle tankene dine om hva en feminist er. Diskuter etterpå med en medelev.
 2. Søk etter en definisjon fra en nøytral, pålitelig og relevant kilde, for eksempel Store norske leksikon. Skiller di oppfatning av begrepet seg fra den formelle definisjonen?
 3. Søk også opp kilder som ikke er nøytrale, men som har tatt stilling enten for eller mot feminisme. Finn beskrivelser av og definisjoner på hva feminisme er fra deres ståsteder og skriv ned hva disse går ut på. Hvilke av disse ståstedene ligner mest på ditt?
 4. Se "Feminazi"-episoden. Hva sier Ulrikke Falch om det å være feminist? Hva sier ungdommene som blir intervjua i starten av programmet om feminister? Hva er forskjeller mellom disse måtene å forstå begrepet på? Hva tror du forskjellene kommer av?
 5. Hvordan kan du bruke etos-begrepet for å forstå hvorfor Falch måtte arbeide for å nå fram til ungdommene i programmet?
 6. Ida og Jeanette snakker om at de reagerte på Falchs utspill mot blogger Kristine Ullebø i NRK-debatten. Hva reagerte de på? Hvordan forklarer Falch standpunktet sitt når hun snakker med jentene?
 7. Ida forteller at hun aldri har brukt sosiale medier til å legge fram meninga si om noe. Hva tror du er grunnen til det?
 8. Diskuter med en medelev: Etter deres erfaringer, hva deler ungdom på sosiale medier? Hvorfor deler de akkurat dette, tror dere?
 9. Kristine Ullebø sier hun er redd for Ulrikke. Hvordan begrunner hun det? Diskuter: Kan frykt være en årsak til at andre diskusjoner mellom meningsmotstandere blir fastlåste? Hvem er du redd for å havne i en diskusjon med?
 10. Ullebø og Falch blir enige om at de ikke er motpoler, men at de står sammen. Hvordan klarte de å bli enige, selv etter å ha vært i en ganske heftig konflikt? Kan vi lære noe av dem om hvordan vi kan møte meningsmotstandere?
 11. Hva legger du i ordet "feminist" etter å ha sett programmet og jobba med oppgavene over?

Relatert innhold

Oppgave 2. En sivilisert diskusjon om feminisme

Trenger vi fortsatt feminisme i Norge? Dette er et tema som diskuteres med stor intensitet i kommentarfeltene, men diskusjonene blir ikke alltid så fruktbare.

 1. Sitt i mindre grupper og diskuter problemstillinga. Ikke ha som mål å bli enige om ett svar, men jobb med å få fram så mange forskjellige syn på saken som mulig.
 2. Fortsett diskusjonen i klassen. Målet er å forstå hverandre bedre, ikke at den ene sida skal vinne. Følg kjørereglene fra fagartikkelen om gode diskusjoner.
 3. Gjør ei evaluering av diskusjonen ut fra kjørereglene uten å henge ut enkeltpersoner: først alene, så i par, så i hele klassen. Bli enige om et område dere kan forbedre dere på og et område dere er gode på.

Relatert innhold

Diskusjonverktøyet Samtavla kan også brukes til diskusjonen. Her får dere dele og sortere de forskjellige synspunkta til klassen, noe som kan gi rom for flere stemmer. Det kan også være nyttig å samle opp argumenter og begrunnelser til neste oppgave.

Samtavla: Trenger vi feminisme i Norge i dag?

Oppgave 3. Bruk F-ordet

Velg en av oppgavene:

 1. Skriv ei novelle med tittelen "Feminist". Temaet for novella skal være likestilling mellom kjønnene.Velg en hovedperson som er av et annet kjønn enn deg selv. Bruk personal synsvinkel. Legg vekt på å leve deg inn i hvordan temaet oppleves fra hovedpersonens ståsted. Gi novella en åpen eller overraskende slutt.
 2. Skriv en fagartikkel der du forklarer og utdyper hva feminismen handler om. Presenter også ditt svar på spørsmålet "Trenger vi fortsatt feminisme i Norge?" og argumenter for hvorfor du mener dette er det rette svaret.
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 23.01.2020

Læringsressurser

Å skrive argumenterende