Hopp til innhold

Norsk (SF vg2)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Familien i litteraturen

Familien er et evig i tema i litteraturen. Helt siden Ødipus drepte sin far og gifta seg med si egen mor, har forfattere skrevet om hat og kjærlighet i familien. I dette emnet skal du undersøke hvordan forfattere fra ulike tider skriver om familielivet. På godt og vondt.

Læringsressurser

Familien i litteraturen