Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regningsarter

Oppgavene nedenfor skal løses uten hjelpemidler.

1.1.100 Sett inn riktig betegnelse

a) Når vi adderer to tall, får vi en ____.

Vis fasit

Sum

b) Når vi subtraherer et tall fra et annet tall, får vi en ____.

Vis fasit

Differanse


c) Når vi multipliserer to tall, får vi et____.

Vis fasit

Produkt

d) Når vi dividerer to tall, får vi en____.

Vis fasit

Kvotient

1.1.101 Vis hvor du finner ledd - faktor - teller - nevner i følgende uttrykk

a) 2+3-5

Vis fasit

2+3-5leddleddledd

b) 2·2-4

Vis fasit

faktor   faktor  2   ·   2-4ledd ledd

c) 12-3

Vis fasit

teller12-3nevnerleddledd

d) 13·32

Vis fasit

tellerteller13·32nevnernevnerfaktorfaktor

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 27.02.2020

Læringsressurser

Tallregning