Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tall og tallmengder

Oppgavene nedenfor skal løses uten hjelpemidler.

1.1.90 Avgjør om påstandene nedenfor er riktige

a) 1 og 5 er naturlige tall.

Vis fasit

Riktig

b) -4 er et naturlig tall.

Vis fasit

Galt

c) -4 er et heltall.

Vis fasit

Riktig

d) Heltall betegnes med bokstaven .

Vis fasit

Galt

e) 1 og 5 er reelle tall.

Vis fasit

Riktig

f) 13 er et rasjonalt tall.

Vis fasit

Riktig

g) 1 og 5 er rasjonale tall.

Vis fasit

Riktig

h) 0,333 er et rasjonalt tall.

Vis fasit

Riktig

i) Tallet π er et irrasjonalt tall.

Vis fasit

Riktig

j) Alle naturlige tall er heltall.

Vis fasit

Riktig

k) Alle heltall er naturlige tall.

Vis fasit

Galt

l) Alle heltall er rasjonale tall.

Vis fasit

Riktig

m) Alle rasjonale tall er heltall.

Vis fasit

Galt

1.1.91 Utrykk disse intervallene/mengdene med ord

a) -2, 0, 3

Vis fasit

Tallene -2, 0 og 3

b) -5, 3]

Vis fasit

Alle reelle tall større enn -5 og mindre enn eller lik 3

c) 2, 4

Vis fasit

Alle reelle tall større enn eller lik 2 og mindre enn eller lik 4

d) , -3

Vis fasit

Alle reelle tall mindre enn -3

1.1.92 Skriv med intervalltegn/mengdetegn

a) Heltallene -2,0, 2 og 10

Vis fasit

-2, 0, 2, 10

b) Alle reelle tall større enn eller lik 2 og mindre enn eller lik 10

Vis fasit

2, 10

c) Alle reelle tall større enn -2 og mindre enn 0

Vis fasit

-2, 0

d) Alle reelle tall større enn 4

Vis fasit

4, 

1.1.93 Skriv med intervalltegn/mengdetegn

a) Alle heltall mellom -2 og 2

Vis fasit

-1, 0, 1

b) Tre rasjonale tall mellom 12 og 34

Vis fasit

For eksempel 0.6, 58, 0.7

c) Tre irrasjonale tall mellom 1 og 2

Vis fasit

For eksempel 2, π2, 3

d) Alle naturlige tall mellom 3 og 5

Vis fasit

4

e) Tre reelle tall mellom 4 og 5

Vis fasit

For eksempel 4.21, 92, 32

1.1.94 Hvilke av disse tallene er irrasjonale?

15, π, 16, 24, 4, 1.34, 13

Vis fasit

π, 24

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 26.08.2021

Læringsressurser

Tallregning