Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Addisjon og subtraksjon av brøker

Løs først alle oppgavene uten hjelpemidler. Bruk så et digitalt verktøy til å kontrollere svarene.

Å utvide og forkorte brøker

1.1.30 Utvid brøkene slik at de får like nevnere

512, 73, 1118, 89, 136, 152, 34

Vis fasit

Fellesnevneren er 36. Vi utvider brøkene slik at alle får nevner 36.

512 = 5·312·3=153673=7·123·12=84361118=11·218·2=223689=8·49·4=3236136=13·66·6=7836152=15·182·18=2703634=3·94·9=2736

1.1.31 Forkort brøkene

612, 213, 3018, 69, 846, 72420, 384256

Vis fasit

612 = 6:612:6 =12213=21:33:3=73018=30:618:6=5369=6:39:3=23846=84:66:6=1472420=72:2420:2=36:2210:2=18:3105:3=635384256=384:2256:2=192:2128:2=96:264:2=48:232:2=24:816:8=32

1.1.32 Velg > eller < eller = i hver av rutene nedenfor. Begrunn svarene dine.

a) 34       45

Vis fasit

34   <  4514 = 0,2534=3·0,25=0,7515=0,245=0,2·4=0,8

b) 1218     23

Vis fasit

1218=231218 = 12:618:6=23

c) 3718     2

Vis fasit

3718 > 2 2·18 = 363618=2

d) 420     16

Vis fasit

420 > 16420 = 4:420:4=1515>16

Å trekke sammen brøker med forskjellige nevnere

1.1.33 Trekk sammen

a) 12+23-14

Vis fasit

=1·62·6+2·43·4-1·34·3=612+812-312=6+8-312=1112

b) 43+2-17

Vis fasit

=4·73·7+2·211·21-1·37·3=28+42-321=6721

c) 1-12+49-34+718

Vis fasit

1·361·36-1·182·18+4·49·4-3·94·9+7·218·2=36-18+16-27+1436=21:336:3=712  

1.1.34 Trekk sammen

a) 14+56

Vis fasit

=1·34·3+5·26·2=312+1012=1312

b) 34-2

Vis fasit

=34-21=34-2·41·4=3-84=-54=-54

c) 3-16+23

Vis fasit

=3·61·6-16+2·23·2=186-16+46=18-1+46=216=72

d) 2-14+23

Vis fasit

=2·121·12-1·34·3+2·43·4=2412-312+812=24-3+812=2912

e) 1+14-79

Vis fasit

=1·361·36+1·94·9-7·49·4=3636+936-2836=36+9-2836=1736

f) 215-323

Vis fasit

21+15-31-23 = 2·151·15+1·35·3-3·151·15-2·53·5=30+3-45-1015=-2215

g) 15+2-114

Vis fasit

1·45·4+2·201·20-1·201·20-1·54·5 = 420+4020-2020-520=4+40-20-520=1920

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 26.02.2020

Læringsressurser

Tallregning