Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regnerekkefølge

Her gjelder det å huske i hvilken rekkefølge de ulike regneoperasjonene skal gjøres når det ikke er parenteser som styrer det.

1.1.1

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 4·3+5

Løsning

=12+5=17

b) 5+4·3

Løsning

=5+12=17

c) 5+4·3

Løsning

=9·3=27

d) 10+8:4-4

Løsning

=10+2-4=8

e) 9+3-6·2-12

Løsning

=6·2-12=12-12=0

f) 122+4

Løsning

=126=2

g) 4+416

Løsning

=816=12

h) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra.

Løsning

Her er oppgavene løst med CAS i GeoGebra.

CAS-utregning med GeoGebra. Oppgavene 1.1.1 a til og med 1.1.1 g er regna ut på hver sin linje. Skjermutklipp.

1.1.2

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 10011-2·5

Løsning

=10011-10=1001=100

b) 32

Løsning

=9=3

c) 42-22-3

Løsning

=16-4-3=9=3

d) 4-224

Løsning

=4-44=04=0

e) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra. Tastekombinasjonen "Alt + R" gir kvadratrottegnet.

1.1.3

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 2+2·32--2

Løsning

=2+2·9+2=2+18+2=22

b) -22-2-22-22

Løsning

=4-2·4-4=4-8-4=-8

c) -32+2·32-2·-12

Løsning

=-9+2·32-2·1=-9+3-2=-8

d) 24:42-2·-22-52

Løsning

= 24:16-2·4-25 = 24:8-25= 3-25= -22

1.1.4

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 9-62-8-222

Løsning

=32-8-42=32-42=9-16=-7

b) 1-22-2·3-22-12

Løsning

=-12-212-12=1-2-1=-2

c) 4·42-2·2-2·32

Løsning

= 4·2-2·2-62= 8-2·-42= 8-2·16= 8-32= -24

d) -4--4+-4+4

Løsning

=-4+4-4+4=0

1.1.5

Regn ut uten hjelpemidler.

a) -22--22-22+-22

Løsning

=4-4-4+4=0

b) --12-2-12-12

Løsning

=-1-2·1-1=-4

c) -8-72+5·95-2·2-12

Løsning

= -12+5·95-2·12= -1+9-2= 6

d) 2·5-62-2·6-52

Løsning

=2·-12-2·12=2·1-2·1=0

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 30.06.2021

Læringsressurser

Tallregning