Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om smittsomme sykdommer

Her finner du varierte oppgaver om ulike infeksjonssykdommer, smittespredning og forebyggende tiltak. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet om smittsomme sykdommer.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Sykdom i et historisk perspektiv

 1. Hva kan vi lære av historien, tror du?

 2. Gi eksempler på vitenskapelige oppdagelser og tenkemåter som har påvirket den medisinske utviklingen.

Oppgave 3. Smittsomme sykdommer

 1. Hva er sykdom?

 2. Hva menes med smittsomme sykdommer? Er alle sykdommer smittsomme?

 3. Hva menes med de to begrepene virale og mikrobielle sykdommer?

 4. Sorter de ulike sykdommene nedenfor i riktig kategori.

Oppgave 4. Hvorfor blir vi syke?

 1. Forklar hva som skjer i kroppen når en organisme får en infeksjonssykdom.

 2. Det er tre faktorer som påvirker sykdomsprosessen, og som kjennetegner en infeksjonssykdom. Forklar de tre faktorene.

 3. Hvorfor blir ikke alle organismer som blir angrepet av en mikroorganisme, syke?

Oppgave 5. Smittespredning

 1. Hva er smitte?

 2. Hvordan spres og hindres smitte? List opp mulige måter en smittsom sykdom kan spre seg på.

 3. Tenk deg at du har en smittsom sykdom. Hva kan du gjøre for å unngå å smitte andre?

 4. Hva menes med en smittebærer?

 5. En sykdom kan spres fra individ til individ på ulike måter. Forklar begrepene knyttet til smittespredning:

  • indirekte kontakt

  • direkte kontakt

  • vektorbåren smitte

  • zoonose

 6. Sorter mikroorganismene nedenfor etter hvordan de smitter.

Oppgave 6. Smittekjeden

 1. Hva er smittekjeden?

 2. Plasser de ulike leddene i smittekjeden i riktig rekkefølge.

 1. Bruk figuren over til å forklare de ulike leddene i smittekjeden. Kom med minst ett eksempel på hvert ledd.

 2. Hva skjer hvis kjeden brytes, og hva skjer hvis den ikke brytes?

 3. Kom med eksempler på hvordan du kan bryte smittekjeden.

Oppgave 7. Vurder smittesituasjonen

Vurder smittesituasjonen i bildet nedenfor.

 • Hva tror du er potensielle smittekilder i denne situasjonen?

 • Hvilke mikroorganismer kan du forvente å finne på et bad?

 • Hvilke tiltak kan iverksettes for å hindre potensielle smittefarer?

Ung mann leser på mobilen mens han sitter på toalettet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 8. Pandemiberedskap

 1. Forklar forskjellen på en epidemi og en pandemi.

 2. Hva menes med pandemiberedskap?

 3. Tenk deg at du jobber med smittevern og beredskap. Du får i oppdrag å lage en oversikt over aktuelle tiltak som kan iverksettes ved en eventuell pandemi. Oversikten må inneholde en kort beskrivelse som forklarer hvordan hvert enkelt tiltak forebygger spredning av smitte.

 4. Det finnes ulike strategier for å hindre spredning under en pandemi. Forklar fordeler og ulemper ved de ulike strategiene.

 5. Drøft denne påstanden: Smittsomme sykdommer er en global utfordring.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 17.05.2023

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer