Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Håndtering av smitteavfall

Her skal dere undersøke hvordan dere på en forsvarlig måte kan håndtere smitteavfall og utstyr som har vært i kontakt med mikroorganismer.
Gul plastdunk merket smitteavfall full av agarskåler med dyrkede mikroorganismer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette forsøket skal dere undersøke ulike metoder for å håndtere smitteavfall.

Bakgrunn

På skolelaboratoriet har vi ikke tilgang til like mye utstyr som i arbeidslivet. Likevel må vi finne metoder vi kan bruke for å håndtere avfallet vårt på en sikker måte. Alt avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer, og som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer, blir regnet som smitteavfall.

Etter dyrking av mikroorganismer er det derfor viktig at dette materialet blir håndtert på en sikker måte, slik at vi ikke utsetter oss selv eller andre for smitterisiko ved at de dyrkede mikroorganismene blir spredd rundt i miljøet.

Desinfeksjon

Desinfeksjon er en prosess som uskadeliggjør mikroorganismer, og som kan brukes for å håndtere smitteavfall. Det finnes flere metoder for desinfeksjon:

Varmedesinfeksjon
Vi kan bruke varmt vann eller vanndamp på temperaturer rundt 85–100 °C. Det er også mulig å bruke tørrvarme, men dette krever høyere temperaturer eller lengre virketid.
Kjemisk desinfeksjon
Vi kan bruke ulike kjemikalier, for eksempel Klorin-løsning (10 %) eller etanol (70 %).
Mikrobølgedesinfeksjon
Mikrobølger kan brukes til å inaktivere mikroorganismer. Pass på at materialet er fuktig, slik at det ikke tar fyr.
Forbrenning
Vi kan brenne avfallet.
Labutstyr som viser ulike situasjoner der noe blir desinfisert. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter

Diskuter håndtering av smitteavfall generelt og de ulike metodene for å desinfisere mikroorganismer.

Planlegg, undersøk og presenter

Denne oppgaven kan gjerne gjennomføres som en gruppeoppgave der hver gruppe tar for seg én metode.

  1. Planlegg et forsøk der dere undersøker hvordan metoden for desinfeksjon påvirker mikroorganismene dere selv har dyrket fram. Husk å risikovurdere forsøket.
  2. Etter veiledning fra lærer skal dere utføre forsøket. Fotografer og dokumenter underveis.
  3. Lag en presentasjon der dere beskriver metoden dere testet, fordeler og ulemper ved metoden, selve gjennomføringen av forsøket og resultatene dere fikk.

Tips!

Avfallsmengde, temperatur, valg av kjemikalie og virketid er faktorer som kan påvirke resultatet av de ulike metodene for desinfeksjon.
Dette er derfor faktorer det kan være lurt å tenke gjennom når dere planlegger og gjennomfører forsøket. Dere må også tenke gjennom hvordan dere kan dokumentere om metoden virker.

Etterarbeid

Diskuter og vurder alle metodene og resultatene felles i klassen. Hvilken metode fungerte best for håndtering av smitteavfall? Hvorfor? Se spesielt på disse punktene:

  1. Var metoden enkel å bruke?
  2. Hvor effektiv var metoden?
  3. Hva var fordelene og ulempene ved metoden?
  4. Hva gjør dere videre med avfallet?

Kilder

Store norske leksikon. (2019, 5. september). Desinfeksjon. Hentet 9. oktober 2020 fra https://sml.snl.no/desinfeksjon

Statens legemiddelverk (2022, 6. januar). Bruk av desinfeksjonsmidler. Hentet 18. desember 2022 fra https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 09.10.2020

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer