Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Håndhygiene

Hjelper det å vaske hendene? Håndvask er et forebyggende tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer i befolkningen. I dette forsøket skal dere undersøke effekten av håndvask.
Håndvask med vann og såpe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med dette forsøket er å undersøke effekten av håndvask.

Framgangsmåte

Lag en hypotese for hva dere tror vil skje med hver av de tre brødskivene.

Brødskive 1:

 1. Send ei brødskive rundt i klasserommet. La alle ta på den. Klem hendene inntil på hver side uten å ødelegge brødskiva.

 2. Merk en lynlåspose med "uvaskede hender".

 3. Legg brødskiva i posen, og lukk igjen.

Brødskive 2:

 1. Alle elevene vasker så hendene. Utfør håndvasken slik dere vanligvis gjør når dere vasker hender.
  Viktig! Husk at dere ikke må ta på noe som helst fra dere har tørket dere, og til dere mottar ei ny brødskive.
 2. Send ei ny brødskive rundt. La alle ta på den. Klem hendene inntil på hver side uten å ødelegge brødskiva.

 3. Merk en lynlåspose med "normalvask av hender".

 4. Legg brødskiva i posen, og lukk igjen.

Brødskive 3:

 1. Se denne filmen fra Folkehelseinstituttet om håndvask på YouTube.
 2. Nå skal dere skitne til hendene ved å ta på mobil, pult, dørhåndtak, gelender og så videre. Ta på mest mulig på vei til der dere skal vaske hender.
 3. Vask hendene på nytt. Denne gangen skal dere gjøre håndvasken slik det ble forklart i filmen. Bruk såpe og vann.
  Viktig! Husk at dere ikke må ta på noe som helst fra dere har tørket dere, og til dere mottar ei ny brødskive.
 4. Send ei tredje brødskive rundt i klasserommet, og ta på den slik dere gjorde med de to første.

 5. Merk en lynlåspose med "grundig vask av hender".

 6. Legg brødskiva i posen, og lukk igjen.

Observer resultatet av forsøket etter 4–7 dager

Oppbevar alle de tre posene på et lunt og varmt sted. Følg med på utviklingen. Posene skal ikke åpnes underveis.

Resultater og spørsmål

 • Hva har dere observert? Forklar resultatet av forsøket.
 • Studer veksten av mikroorganismer. Beskriv de ulike koloniene av mikroorganismer. Klarer dere å artsbestemme noen av dem?

 • Hvilke betingelser må være til stede for at det skal bli vekst av mikroorganismer?

 • Hvordan foregår smittespredning?

 • Forklar ulike måter smitte kan overføres på.

 • Hvordan oppstår virale og mikrobielle sykdommer?

 • Hva menes med god håndhygiene? Hva kan skje hvis vi slurver med håndhygienen?

 • Hvordan påvirker såpe og hånddesinfeksjon mikroorganismene?

 • Når vil dere bruke håndvask, og når vil dere benytte hånddesinfeksjon? Begrunn svaret.

Relatert innhold

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal kunne gjenskape forsøket. Her får du en kort interaktiv veiledning.

CC BY-SASkrevet av Hanne Amundsen, Randi Helene Tillung og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 25.01.2022

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer