Hopp til innhold

Fagstoff

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset personer med orienterings- og bevegelseshemming. Den er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.
Hvitt rekkehus med grønn plen utenfor. Eldre mennesker, noen i rullestol, er ute i sola, og det er flere pleiere i hvite uniformer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Omsorgsboliger er ulike boformer som er tilrettelagt og utformet slik at brukere kan bli boende, selv med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Omsorgsboligene er utarbeidet med tanke på arbeidsforholdene for pleie- og omsorgsansatte.

Omsorgsboliger er et tilbud som gis til eldre som ønsker en mer selvstendig bolig enn alders- eller sykehjem. Det er også et tilbud for yngre mennesker som har behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester.

En omsorgsbolig er beboerens eget hjem, og den er ikke fast bemannet. Beboerne får tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis, på samme måte som andre hjemmeboende.

Ulike typer omsorgsboliger

Selvstendig bolig

En selvstendige omsorgsbolig er utformet slik at alle boligfunksjoner er oppfylt inne i boligen. Den består av kjøkken/stue, soverom, bad og areal til oppbevaring.

Selvstendige omsorgsboliger ligger som regel i nærheten av sykehjem eller omsorgsbase og nærmiljøfunksjoner som butikk, post/bank, kulturinstitusjoner, dag- og aktivitetssenter.

Målet med omsorgsboliger er at den enkelte skal få bo hjemme og få mulighet til å delta i samfunnet, og dermed ha et mest mulig normalt dagligliv.

Bofellesskap

Bofellesskap er ei gruppe boliger der den private boenheten inneholder reduserte boligfunksjoner. Den private boenheten betegnes som beboerens private arena og har som minimum soverom/oppholdsrom og bad. Boenheten kan også ha en kjøkkenkrok. I tillegg er det tilgang til et kompletterende fellesareal, for eksempel stue, uteområde, vaskerom, som stimulerer til samvær og felles funksjoner. Beboerne kan dermed velge om de vil delta i fellesskapet eller ikke.

Personer med nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) som til en viss grad kan ta ansvar for seg selv, men som har behov for mer tilrettelagte løsninger, kan bo i et bofellesskap.

Bokollektiv

Et bokollektiv er ei gruppe private boenheter med soverom/oppholdsrom og bad. Fellesarealet er organisert med tanke på stor grad av fellesskap til felles opphold og aktiviteter, samt kjøkken med spiseplass til felles matlaging og måltider. Bokollektiver er basert på betydelig personalinnsats, med fast tilknyttet personale, i daglige gjøremål og aktiviteter. Bokollektiv anbefales til personer som trenger mye omsorg og tilsyn.

Å arbeide i omsorgsbolig

Et viktig skille mellom omsorgsbolig og institusjon er at beboeren har råderett over boligen. Det vil si at beboeren er "herre i eget hus". Det vil si at du som fagperson ikke automatisk har tilgang til boligen. Personalets tilgang til boligen skal være avtalt på forhånd.

Arbeidet i omsorgsbolig skal i størst mulig grad skje på brukerens premisser og tilpasses den enkeltes individuelle behov. Det kan være nødvendig helse- og omsorgshjelp, praktisk hjelp eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Arbeidet kan bestå av

  • å gi hjelp til personlig hygiene, mat og medisiner

  • å gjennomføre tilsyn, veiledning og opplæring

  • å hjelpe til med dagliglivets gjøremål som rengjøring, klesvask og lignende

  • å gi støtte og bistand rundt det å bo selvstendig, trening i dagliglivets gjøremål, sosialtrening/nettverksbygging og lignende

Utfordringer til deg

  1. Hva er en omsorgsbolig?

  2. Hvem bor i en omsorgsbolig?

  3. Hva er forskjellen på bofellesskap og bokollektiv?

  4. Hvilke arbeidsoppgaver er det for fagarbeideren i en omsorgsbolig?

Kilder

Sosial- og helsedepartementet & Kommunal- og arbeidsdepartementet. (1997). Omsorgsbolig – en veileder (I-27/97, H - 24/97 B) [Rundskriv]. https://lovdata.no/static/RDEP/i-1997-0029.pdf

Veiviseren. (2022, 10. januar). Omsorgsboliger. https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg/3-ulike-bo-og-aktivitetstilbud/omsorgsboliger

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 15.06.2022

Læringsressurser

Hjemmebaserte tjenester