Hopp til innhold

Fagstoff

Å arbeide som brukerstyrt personlig assistent

Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne velger å ansette en brukerstyrt personlig assistent. En fagarbeider som ansettes i en slik stilling, får arbeidsoppgaver som er tilpasset de behovene og ressursene som brukeren har.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere den praktiske og personlige hjelpen til mennesker med nedsatt funksjonsevne på. Dette er mennesker som trenger assistanse i dagliglivet – både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har da en arbeidslederrolle og har et større ansvar for å organisere og bestemme arbeidsoppgavene og tjenestene ut fra sine egne behov. Målet er at brukeren skal ha mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for nedsatt funksjonsevne.

Dersom brukeren helt eller delvis ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, vil arbeidslederrollen ivaretas av andre på vegne av eller i samarbeid med brukeren.

Å arbeide som personlig assistent

Å arbeide som BPA kan omfatte praktisk og personlig assistanse til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. I tillegg kan det være behov for å bidra slik at brukeren får tilfredsstilt sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

Arbeidsoppgavene vil være tilpasset brukerens behov og kan for eksempel være å gi praktisk hjelp og assistanse til

  • å ivareta personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)

  • å legge seg, stå opp, dusje og vaske seg, av- og påkledning

  • å selv ivareta egenomsorg

  • innkjøp av varer, matlaging og gi tilpasset hjelp under måltidet

  • vask av klær og bolig

  • å leve et aktivt liv i fellesskap med andre

Utfordringer til deg

  1. Forklar hva en brukerstyrt personlig assistent er.
  2. Hvem kan ha ansvaret for å organisere oppgavene til en brukerstyrt personlig assistent?
  3. Hva er målet med å ha en brukerstyrt personlig assistent?

Kilde

Helsedirektoratet. (u.å.). Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA (IS-2313). https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa

Relatert innhold

Selvbestemmelse bidrar til motivasjon og kan øke livskvaliteten til et menneske. Selvbestemmelse handler om å være den som får ting til å skje i eget liv.

CC BY-SASkrevet av Birgit Flaten og Siv Stai. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 15.06.2022

Læringsressurser

Hjemmebaserte tjenester