Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Når mitt hjem er din arbeidsplass

Når en annens hjem er din arbeidsplass, er det nødvendig å reflektere over hvilken betydning du som fagarbeider har i dette hjemmet som også er arbeidsplassen din.
Geriljabroderi med teksten "Velkommen, dagen er uansett ødelagt". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et godt hjem

 1. Hva kjennetegner et godt hjem for deg?

 2. Del med medelever det du har svart på oppgave 1. Reflekter og diskuter med en eller flere medelever over følgende spørsmål:

  1. Hvilke felles kjennetegn på et godt hjem har dere?

  2. Hvorfor finnes det ikke noe fasitsvar på hva som er et godt hjem?

  3. Hvorfor må du som fagarbeider reflektere over hva som er et godt hjem?

 3. Lag ei liste over hva som må være til stede i det fysiske og psykiske miljøet for at det skal være et godt hjem.

 4. Hva er et godt botilbud for personer med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne?

 5. Hvordan kan du anerkjenne brukeren og at det er brukerens hjem, og samtidig gjennomføre arbeidsoppgavene dine i henhold til retningslinjer for hygiene, ergonomi og HMS?

 6. Forklar og gi eksempler på hvordan du kan jobbe for å skape et trygt hjem og ivareta brukerens behov, ressurser og interesser.

 7. Hvordan kan du legge til rette for at brukeren skal kunne leve det livet han eller hun ønsker?

 8. Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå når du skal jobbe i andres hjem?

 9. Finn ut hvor du kan jobbe i din kommune hvis du ønsker å jobbe i andres hjem.

Å trenge hjelp

 1. Tenk deg at du er avhengig av andres hjelp for å ivareta egenomsorg.

  1. Hvordan vil du at denne hjelpen skal gis?

  2. Hvordan vil du at de som hjelper deg, skal kommunisere med deg?

  3. Hvordan kan de som hjelper deg, vise omsorg for deg?

 2. Hva innebærer det å arbeide for brukerens beste?

 3. Forklar forskjellen på å gjøre noe for brukeren og å gjøre noe med brukeren. Hvordan kan du arbeide for å gjøre mest mulig med brukeren?

Selvbestemmelse

 1. Hva er selvbestemmelse?

 2. Hvorfor må du som fagarbeider vite hva selvbestemmelse betyr?

 3. Hva innebærer det for deg som fagarbeider at brukeren har selvbestemmelse?

 4. Hvordan kan du hjelpe og støtte en person til å utvikle egen selvbestemmelse?

 5. Hvordan kan du hjelpe en bruker til å uttrykke egne ønsker og behov?

 6. Hvordan kan du hjelpe en bruker til å si fra når han eller hun er uenig med deg?

 7. Kan selvbestemmelse komme i konflikt med arbeidsoppgavene dine? Forklar og gi eksempler på når dette kan skje, og forslå alternativer til løsninger i slike situasjoner.

Relatert innhold

Selvbestemmelse bidrar til motivasjon og kan øke livskvaliteten til et menneske. Selvbestemmelse handler om å være den som får ting til å skje i eget liv.

Velferdsteknologi kan bidra til økt brukermedvirkning, mestring og sikkerhet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 15.06.2022

Læringsressurser

Hjemmebaserte tjenester