Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om skogtyper og boniteter?

Hvilken bonitet har blåbærskog, og i hvilken skogtype finner vi gaukesyre? Test kunnskapene dine om skogtyper, boniteter og arter med disse interaktive oppgavene!

er et uttrykk for skogens produksjonsevne. Gode vekstforhold i skogen gir høg bonitet med hurtig vekst på trærne og frodige skogbestand, mens dårlige vekstforhold gir låg bonitet med sein vekst og et mer glissent skogbilde. Vi kan bestemme boniteten i et skogbestand ved hjelp av trærnes høyde og alder, men vi kan også si noe om boniteten ved å se på hva som vokser i skogbunnen. Da trenger vi kunnskap om og skogtyper.

Før du gjør disse oppgavene, er det lurt at du leser artikkelen om skogtyper og setter deg inn i de ulike skogtypene og hvilke arter som befinner seg der.

Hvilken bonitet har disse skogtypene?

Dra bildene til riktig bonitet. Tips: Hvis du holder pekeren i ro på bildet, får du opp navn på skogtypen.

I hvilken bonitet vokser disse artene?

Dra bildene til riktig bonitet. Tips: Hvis du holder pekeren i ro på bildet, får du opp navn på arten.

Hvilke indikatorarter vokser i disse skogtypene?

Dra artene til riktig skogtype.

Relatert innhold

Hvilke treslag og andre arter som finnes i skogen, varierer med forholdene på voksestedet. Bli kjent med ulike skogtyper i denne interaktive ressursen.


CC BY-SASkrevet av Vigdis Jonsen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 14.12.2021

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen