Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bjørkefoss rideskole lager anbud

Neste sommer ønsker kommunen å tilby rideleir for ungdommer mellom 12 og 18 år. De lager en anbudskonkurranse, og flere rideskoler kommer med sine anbud. Hjelp Bjørkefoss rideskole å lage det beste anbudet slik at de vinner konkurransen.
Jente med hest i stallen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rideskolen trenger mer informasjon om rideleiren de skal arrangere før de kan lage anbudet. Kommunen har laget en kravspesifikasjon hvor de beskriver alt som må med i anbudet. Den finner du her:

Kravspesifikasjon for rideleir

To rideleirer for ungdom i alderen 12 til 18 år

Tidsrom: Uke 26, fra og med mandag 28. juni til og med fredag 2. juli, og uke 31, fra og med mandag 2. juli til og med fredag 6. juli

Varighet: To rideleirer som hver varer i 5 dager

Antall: Åtte deltakere i hver av ukene det tilbys rideleir

Ledsagere: To erfarne ridelærere/ledsagere for hver uke

Opplegg: Rideskolen lager program for rideleir. Deltakerne tilbys riding hver dag unntatt mandag. Den første dagen starter rideleiren kl. 14.00. Da holdes det informasjonsmøte, og ungdommene hilser på hestene. Deltakerne skal lære om og delta i stell av hestene og annet arbeid i stallen, i tillegg til at de skal være med på rideturer. Deltakerne kommer med buss til rideskolen kl. 10.00 og hentes kl. 17.00. Rideleiren avsluttes fredag kl. 14.00.

Kost og losji: Overnatting ordnes av kommunen og blir organisert på nærmeste skole. Kommunen ordner også buss mellom overnattingssted og rideskolen. Rideskolen er ansvarlig for å tilby lunsj til deltakerne tirsdag til fredag.

Utstyr: Rideskolen må kunne låne ut ridehjelmer, og de skal desinfiseres før og etter hver enkelt rideleir. Deltakerne må selv ta med egnede sko eller støvler. Rideskolen må kunne tilby hyppig håndvask og ha generelt høyt fokus på smittevern. Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler må være tilgjengelig for deltakerne.

Rideskolen må sammen med kommunen lage et informasjonsskriv om påmelding til rideleirene innen 12. april. Innen 1. juni sendes det ut et informasjonsskriv til deltakere som har fått plass. Det er kommunen som fordeler plassene, mens rideskolen er ansvarlig for oppfølging av deltakere etter at de har mottatt deltakerlista fra kommunen.

Bjørkefoss rideskole mener de bør ha 11 hester klare til rideleir. Da har de nok til 8 deltakere og 2 ledsagere og en ekstra hest i tilfelle noe skulle skje. De vet at hver hest trenger 4 kilo kraftfôr og 8 kilo høy hver dag i perioden med rideleir. En sekk med kraftfôr på 25 kilo koster 174 kroner. En rundball med høy koster 920 kroner og veier 350 kilo. Prisene er uten merverdiavgift.

Oppgave 1

a) Hvor mange kilo kraftfôr og høy trengs til sammen for å fôre de 11 hestene i 2 uker? Vi bruker arbeidsuker med 5 dager.

Fasit

Det trengs 440 kilo kraftfôr og 880 kilo høy.

b) Hvor mange hele sekker kraftfôr og rundballer med høy trenger Bjørkefoss til de 2 ukene med rideskole?

Fasit

De trenger 18 hele sekker kraftfôr og 3 rundballer med høy.

c) Hvor mye koster det å fôre de 11 hestene per dag? Husk å legge til 25 prosent merverdiavgift.

Fasit

Det koster 3 915 kroner for kraftfôr og 3 450 kroner for høy.

Høy. Foto.

Oppgave 2

a) Rideskolen beregner at de skal ha to ridelærere til stede hele tida. I tillegg får ridelærerne betalt for en halv time ekstra hver dag, siden de må forberede litt før deltakerne kommer. Hvor mange arbeidstimer må rideskolen beregne til sammen?

Fasit

Rideskolen må beregne 118 arbeidstimer.

b) Ridelæreren Mads tjener 175 kroner per time, mens assistent Aisha tjener 16 prosent mindre. Hva blir timelønna til Aisha?

Fasit

Timelønna til Aisha er 147 kroner per time.

c) Det skal ikke beregnes merverdiavgift på rideundervisning. Både Mads og Aisha har frikort og betaler ikke skatt, men arbeidsgiver må legge til 10,2 prosent av lønna til feriepenger. Hva blir lønnskostnadene sammenlagt for de to ridelærerne for begge ukene? Rund av svaret til hele kroner.

Fasit

Lønnskostnadene blir til sammen 20 936 kroner.

Hestene må ha utstyr som sal og hodelag. Utgiftene fordeles på en lengre periode og beregnes til 640 kroner eksklusiv merverdiavgift. Utgifter til leie og vedlikehold av stall er 4 000 kroner og skal ikke tillegges merverdiavgift.

Ridehester må skos jevnlig, og rideskolen beregner at de bruker 350 kroner per hest på hovslager. Veterinærkostnader beregnes til 200 kroner per hest. Utgiftene er beregnet for de to ukene Bjørkefoss arrangerer rideleir. Både hovslager- og veterinærtjenester skal ha 25 prosent merverdiavgift i tillegg.

Utgifter til lunsj er 36 kroner per person eksklusiv merverdiavgift. Rideskolen budsjetterer også med lunsj til begge ridelærerne. Antibac koster 195 kroner per flaske eksklusiv merverdiavgift, og rideskolen trenger 3 flasker per uke.

Oppgave 3

Lag anbudet fra Bjørkefoss rideskole ved hjelp av regneark. Bruk selvkostmetoden, og legg inn 30 prosent fortjeneste. Se løsningsforslag i fila under.

Filer

Oppgave 4

Hva må fortjenesten være i prosent hvis rideskolen ønsker å holde salgsprisen på anbudet rett under 52 000 kroner? Vis utregning.

Fasit

Fortjenesten bør være på 21 prosent.

Oppgave 5

Rideskolen får tak i kraftfôr til 5,5 kroner per kilo inklusiv merverdiavgift. Det selges i sekker på 30 kilo. Sett inn de nye tallene i regnearket ditt.

Oppgave 6

Hvilke kostnader kan man prøve å redusere for å vinne anbudet? Presenter forslaget ditt ved hjelp av justeringer i regnearket.


Relatert innhold

Det finnes mange ulike måter å fastsette prisen på et produkt på. Her skal vi se på hvordan vi kan bruke selvkostmetoden for å komme fram til riktig pris.

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 13.10.2020

Læringsressurser

Hestenæringa