Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: hestefaglært

Du blir hestefaglært etter fire år. Først to år på videregående skole hvor du går naturbruk det første året og heste- og dyrefag på vg2. Deretter har du to års læretid i bedrift og bestått fagprøve.

Finn ut mer om yrket hestefaglært

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

 1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli hestefaglært?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver har en hestefaglært?

 3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en hestefaglært?

 4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som hestefaglært? Gi eksempler og forklar hvorfor en hestefaglært trenger denne kunnskapen.

 5. Hvor kan du få jobb som hestefaglært?

 6. Hvilke jobber en hestefaglært med?

 7. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som hestefaglært?

 8. På hvilken måte kan en hestefaglært være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg naturressurser på en måte?

 9. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en hestefaglært med?

Etter fagbrevet

Etter fagbrevet kan du studere videre, for eksempel ved Norsk Hestefagskole for å bli travtrener eller ridelærer.

Høgere utdanning

Med studiekompetanse kan du søke deg inn på universitet eller høgskole. Der kan du ta utdanning på både bachelor- og masternivå innen for eksempel veterinærmedisin, husdyrhold, avl og oppdrett. Du kan blant annet ta en bachelor i husdyrvitenskap og spesialisere deg på hest. Velger du å spesialisere deg på hest, inngår fag innenfor etologi, avl og ernæring. Bacheloroppgaven vil også være knyttet til hest. Ellers er det lagt opp til mange kurs innenfor økonomi, administrasjon og ledelse.

 1. Hvilke jobber kan du få med høgere utdanning?

 2. Diskuter forskjeller og likheter mellom ei yrkesutdanning med fagbrev og ei høgskoleutdanning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Hestenæringa