Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Biologi

Biologi er læren om alt levende. Dette emnet handler om levende organismer og hva de trenger for å leve. Kunnskap om de ulike artene, artenes krav til miljøet og sammenhengene i naturen er viktig for å kunne gi planter, dyr og fisk riktig stell. I naturbruksyrkene trenger vi kunnskap om biologi.

Dyr og fisk

Dyreartene og deres behov og miljøkrav er ulike. I dette emnet lærer du om anatomi, formering, fordøyelse og atferd hos dyr og fisk. Dette er nødvendig kunnskap når du skal gi dyr og fisk i naturbruksnæringene riktig stell.

Læringsressurser

Dyr og fisk