Fagstoff

Sjukdom og helse

Publisert: 23.09.2016, Oppdatert: 06.03.2017

 

Huskelappen

Sjukdom fører til lidelse hos dyra og nedsatt lønnsomhet i produksjonen.

 

Forebygging er viktig for å unngå sjukdommer.

 

Den som har ansvar for daglig stell av dyra, har ansvaret for å forebygge sjukdom, og for å gi dyra behandling dersom de blir sjuke.

 

Påføring av blåspray på lamunge. Foto.Påføring av blåspray

Uansett årsak er det den som har ansvar for det daglige stellet av dyra som har ansvaret for å forsøke å forhindre at de blir sjuke – og for å gi dem behandling dersom de blir sjuke. Hvis husdyr blir alvorlig sjuke og det ikke vil lønne seg å behandle, skal dyra avlives så raskt og skånsomt som mulig.

I Norge er det organiserte helsetjenester for storfe, svin, sau, geit og fjørfe. Veterinærer og andre fagfolk jobber systematisk for å forebygge sjukdom i nært samarbeid med dem som har det daglige ansvaret for å stelle dyra.

 

 

Diskuter

  • Nevn tre årsaker til at husdyr kan bli sjuke.
  • Hvorfor er det viktig å unngå sjukdom i besetningen?
  • Nevn årsakene til at vi har mindre sjukdom hos husdyr i Norge enn i andre land.
  • Hva blir gjort for å forebygge smitte i to besetninger dere kjenner til?
  • Hva er årsaken til jurbetennelse?
  • Hva kommer mjølkefeber av?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge ketose?