Fagstoff

Intern markedsføring

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Neonlys

Intern markedsføring er markedsføring blant de ansatte i bedriften. Det handler om å «selge inn» produktene til sine ansatte, og det handler om god personalpolitikk. Her skal vi se litt mer på det.

Serrano's bodegaSom salgsmedarbeider er det viktig at «du selv har kjøpt» produktet.  

 

Lenke:

Personalutvikling 

 

Relevante kurstilbud er god personalpolitikk og dermed god markedsføring.Relevante kurstilbud er god personalpolitikk og dermed god markedsføring.  

 

Bilde av to unge jenter som jobber på et bakeri i Oslo.Jo mer de ansatte «er produktet», jo mer troverdige selgere blir de.  

Intern markedsføring er markedsføring inne i bedriften. Men hvorfor er det viktig å drive markedsføring inne i bedriften, det er jo kunder utenfor bedriften som skal kjøpe varene våre?

Vel, du har sikkert opplevd at det du tror på selv, er lettere å overbevise andre om enn ting du ikke tror på? Som salgsmedarbeider er det viktig at «du har kjøpt produktene selv» og tror på dem for at du skal gjøre en god salgsjobb. Jo mer «du er» bedriften, jo mer troverdig og ærlig opptrer du overfor kunden – altså i din interaktive markedsføring.

Trivsel på jobben, god ledelse

Bedrifter som tar godt vare på sine medarbeidere, er inne i en «god spiral». Dersom de er i stand til å se hva den enkelte medarbeider er god til, og gi medarbeideren interessante arbeidsoppgaver som gjør at han eller hun får utnyttet sitt talent, får bedriftene fornøyde ansatte som yter sitt beste på jobb.

Hvis bedriften også gir gode utdanningsmuligheter og relevante kurs for jobben slik at en medarbeider kan utvikle seg videre, kan det være enda bedre. Med andre ord: En bedrift som investerer i sine ansatte, får engasjerte medarbeidere, og i sin tur gir dette positive ringvirkninger utover til kundene, fordi medarbeiderne yter mer i sin kontakt med dem. God personalpolitikk er derfor god intern markedsføring!

Internt salg

Den andre delen av intern markedsføring går ut på å markedsføre produkter, reklamekampanjer og virkemidler overfor de ansatte slik at de i sin tur videreformidler dette engasjementet til kunden. Dette medfører at alle ansatte får informasjon om hvilke kampanjer og reklamer som til enhver tid benyttes, at ansatte kan være med på salgskonkurranser, og at spesielle kampanjer kan være rettet direkte mot ansatte. På denne måten «kjøper de ansatte» budskap og virkemidler som de i neste omgang skal selge til kunder. Jo mer de ansatte «er produktet», jo bedre og mer troverdige selgere og kundebehandlere blir de.