Fagstoff

Fysiske sikringstiltak

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 11.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Fysiske sikkerhetstiltak handler om sikring av bygninger og oppbevaringsenheter.

Lenker:

Nettsiden til FD Skadeteknikk (forkortes FG) gir oversikt over hvilke produkter som er FG-godkjente, og hvilke bedrifter som selger FG-godkjente produkter. Her kan du fordype deg hvis du ønsker det. 

 

Sjekk!

Er dørene på skolen din FG-godkjente?

 

Kvaliteten på ytterdøren er viktig for å hindre innbruddKvaliteten på ytterdøra er viktig for å hindre innbrudd.
Fotograf: NTB scanpix
 

Kombinasjonslås.Kombinasjonslås.
Fotograf: Science Photo Library
 

Etter at Munch museet ble utsatt for innbrudd i 2004, ble det montert sikkerhetsglass foran utvalgte bilderEtter at Munch-museet ble utsatt for innbrudd i 2004, ble det montert sikkerhetsglass foran utvalgte bilder.
Fotograf: Håkon Mosvold Larsen
 

Gjerder symboliserer en grense på et område. Dersom det står skilt med Adgang forbudt, kan en overtredelse av forbudet rammes avGjerder symboliserer en grense på et område. Dersom det står skilt med «Adgang forbudt», kan en overtredelse av forbudet rammes av straffelovens § 355.
Fotograf: Mikael Andersson
 

Militært område
Fotograf: Tore Wuttudal
 

En bedrift sikrer seg best når den kombinerer fysiske, tekniske, manuelle og administrative sikringstiltak. Det er nemlig viktig at de forskjellige tiltakene fungerer sammen og utfyller hverandre. Man må med andre ord tenke på den samlede sikkerhetsløsningen for bedriften.

Den samlede sikkerhetsløsning for en bedrift. Den samlede sikkerhetsløsningen for en bedrift.
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Norheim

Fysisk sikring

Ulike former for fysiske tiltak finner vi ved å tenke gjennom hvordan vi best kan sikre bygninger og steder hvor ting oppbevares. Et eksempel på det er datarommet med servere eller arkivskapet med papirer som inneholder opplysninger som ikke alle skal kunne ha adgang til.

De ulike tiltakene du må tenke gjennom, er:

Dører er en del av den bygningsmessige sikringen. Dørene bør være FG-godkjente, slik at de tilfredsstiller kravene i Norsk standard til stivhet og styrke, som tilsvarer styrken og stivheten til en 35 mm kompakt tredør. Et alternativ er å forsterke døra med en 1,5 mm stålplate som blir falset rundt kantene på døra.

Hengsler henger sammen med døra. For at døra ikke skal kunne demonteres (løftes av), anbefales et såkalt bakkantbeslag. Da får døra og karmen styrke på den siden døra er hengslet på.

Låser er svært viktige for sikkerheten. Låsene skal hindre innbrudd og må derfor være vanskelige å bryte eller dirke opp. Det finnes mange ulike typer låser. Her er noen:

  • stiftsylinderlås 
  • tilholderlås
  • elektromekanisk lås
  • kombinasjonslås
  • hengelås

I tillegg til gode låser er det viktig å ha et godt låssystem. Dette punktet henger nøye sammen med det administrative sikkerhetstiltaket som handler om å administrere nøkler og adgangskontroll i bedriften. Noen av fordelene ved å ha et låssystem er at du bare trenger én nøkkel for å åpne de dørene du har behov for. Du har også kontroll med utleveringen av nøkler.

Vinduer/glass er ofte svake punkt på ytterveggene. For å kunne stå imot sterk oppvarming eller slag/støt kan herdet glass brukes. Et annet alternativ er laminert glass. Det er flere lag med glassplater limt sammen, noe som gjør at det står imot slag eller skudd hvis glasset er tykt nok. Glasset kan altså være skuddsikkert.

Gitter foran dører og vinduer er et godt sikkerhetstiltak. På kjøpesenter har de fleste butikker gitter som trekkes ned når butikken er stengt. Gitter brukes også ofte av gullsmedbutikker. Materialet i gitteret er gjerne stål, aluminium eller en kombinasjon av de to.

Gjerder: Når bedriften skal velge gjerde, må den også vurdere hvilket material det skal være laget av. Er det nok med plast, eller er det behov for gjerde av aluminium eller stål?

Belysning: Det er viktig med god belysning ute og inne. Lys kan slås på ved hjelp av sensorer. Et utelys som automatisk slår seg på ved bevegelse når det er mørkt, kan virke avskrekkende på innbruddstyver eller en som er ute etter å gjøre hærverk. Godt lys er også viktig sammen med videokameraer.

Bommer og porter: Bommer kan brukes for å ha kontroll på trafikken i et område. Bommer kan være automatiske, eller man kan bruke nøkkel for å låse. Porter må være like sikre som gjerder, og de bør ha godkjente hengsler og låser. Porter og gjerder brukes ofte sammen.

Skap er en verdioppbevaringsenhet. Bedrifter ønsker å sikre ulike gjenstander eller papirer, og avhengig av hva man skal sikre, velger man mellom ulike typer av skap som verdiskap (safe), brannskap, dataskap (som også bør være brannsikkert), arkivskap eller sikkerhetsskap.

Det foregår mye verditransport i sikrede biler. Da brukes sporbare kofferter. I slike kofferter er det en sender som gir signaler om hvor kofferten befinner seg. I sporbare kofferter er det også fargeampuller som gjør det umulig å bruke pengene dersom kofferten er blitt brutt opp.

Tom Cruise som agent Ethan Hunt i Mission Impossible fra 1996.Tom Cruise som agent Ethan Hunt i Mission Impossible fra 1996.
Fotograf: Reuters

FILMTIPS

Det er mange actionfilmer som kan ha litt faglig innhold.

Alle James Bond-filmene inneholder framtidsteknologi, og Mission Impossible 1 har mye om alarmer.