Hopp til innhold

Sikkerhet (SR-SSH vg2)

Risikovurdering

I en risikoanalyse kartlegger bedrifter hvilke uønskede hendelser som kan oppstå. På grunnlag av risikoanalysen utarbeider den enkelte bedrift ulike former for sikkerhetstiltak. Vi deler dem inn i fysiske, tekniske, manuelle og administrative sikkerhetstiltak.