Hopp til innhold

Sikkerhet (SR-SSH vg2)

Beredskapsplan

En beredskapsplan er en plan som skal forberede oss på krisesituasjoner med alvorlige konsekvenser. En klart formulert plan, kombinert med beredskapsøvelser, vil minimere konsekvensene om en kritisk hendelse skulle inntreffe. Du skal i dette emnet lære å forstå og bruke en beredskapsplan.

Læringsressurser

Beredskapsplan