Hopp til innhold

Fagstoff

Tiltaksplaner

En tiltaksplan er en oppsummering av det som må gjøres for å redusere risikoen i virksomheten. Tiltaksplanen lages på grunnlag av en risikoanalyse.
Armer som samarbeider over et bord med post-it-lapper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmiljøloven krever at bedrifter skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risiko.

Foreslå sikkerhetstiltak i en tiltaksplan

Under arbeidet med å gjennomføre en risikoanalyse, kartlegger vi uønskede hendelser, samt lager en risikovurdering for disse hendelsene.

Sikkerhetstiltakene som vi foreslår, kan ha to ulike formål.

De skal enten redusere sannsynligheten: Tiltakene skal hindre at den uønskede hendelsen skjer.

Eller redusere konsekvensene: Tiltakene skal redusere skadene om en uønsket hendelse skjer.

Tiltaksplanen settes ofte opp i en tabell. Planen skal være enkel å følge opp, og gjøres tilgjengelig for alle medarbeidere, for eksempel på .

Her ser du et eksempel på en påbegynt tiltaksplan:

TILTAKSPLAN FOR LEKEBUTIKKEN AS

Dato: 21. august 20xx
Signatur: MGS

Uønsket hendelse

Risikotall*

Tiltak

Tidsfrist

Kostnad

Ansvarlig

Tyveri

4

Kurs for ansatte

Sentervekter innom
1 gang i timen

Alarmbøyle ved utgang
og alarmer på
lekene

30.08.11

01.01.12

01.10.11

3000

Ingen

30 000Daglig leder

Daglig leder

Daglig lederBrann

3

Mobbing

3

*Risikotallet er overført fra risikoanalysen, hvor vi har vurdert sannsynlighet og konsekvens.

Gjennomføre og følge opp tiltaksplanen

Etter at tiltaksplanen er laget, er det selvsagt viktig at den blir fulgt opp. Den ansvarlige (daglig leder i mindre bedrifter eller sikkerhetsansvarlig/HMS-ansvarlig i større bedrifter) må rapportere om hvilke tiltak som er iverksatt.

For Lekebutikken AS i eksemplet over vil det være naturlig å la ansatte gå på kurs, slik at de får økt kompetanse for å kunne håndtere tyveri og ran. Kanskje trenger de et slikt kurs annet hvert år for å føle seg trygg.

Kostnaden ved å investere i alarmbøyle ved utgangen er stor. Kanskje viser det seg at budsjettet ikke har rom for denne investeringen likevel. I så fall må daglig leder revurdere tiltaksplanen, og se om det er andre tiltak som kan gjøre samme nytten som en alarmbøyle.

CC BY-SASkrevet av Monica Gjertsen Steinbakken. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 29.03.2021

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak