Fagstoff

Skadepyramiden

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Tallet på små ulykkeshendelser er høyt i forhold til tallet på virkelige katastrofer. Vi bør likevel være klar over at dersom vi får ned tallet på mindre alvorlige ulykker, reduserer vi samtidig risikoen for at det skal skje en virkelig stor katastrofe.

Trafikkulykke.Trafikkulykke.
Fotograf: Marc Müller
 

Oppgave

En sjef i et veitransportfirma sa: Vi har så mange små trafikkskader med bilene våre at jeg er redd for at vi snart får en dødsulykke. Hvilke tiltak kan bedriften gjøre for å redusere antallet trafikkskader?

 

Kraftige vindkast gjorde at et stillas i Welhavens gate i Homansbyen i Oslo raste nedKraftige vindkast gjorde at et stillas i Welhavens gate i Homansbyen i Oslo raste ned.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

 


Usikret arbeid
Fotograf: Tore Meek
 

 

Kjenner du til hvor mange «nesten-ulykker» som skjer på norske arbeidsplasser hvert år?

En vanlig måte å illustrere antallet skader på er ved hjelp av en skadepyramide. Skadepyramiden beskriver statistiske forhold: fra mange små hendelser via skader og ulykker til en katastrofe.

Skadepyramiden. Skadepyramiden.
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Nordheim
 

For å unngå en katastrofe må man begynne med å «luke ut» de små hendelsene. Man må med andre ord «krympe» pyramiden. 

Vi krymper pyramiden ved å redusere antallet små hendelser. Når antallet små hendelser går ned, får vi færre skader, færre ulykker og vi unngår forhåpentligvis en katastrofe.

En krympet skadepyramide. En krympet skadepyramide.
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Nordheim