Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Krypteringslek

Denne oppgaven lar elevene få prøve seg på kryptering av data på en grunnleggende og enkel måte. Den utfordrer elevene til å lage, tyde og knekke enkle koder/krypteringer ved bruk av forskjellige metoder.
Knyttneve bryter gjennom veggen med makt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Start med å dele klassen inn i for eksempel fem grupper. Hver gruppe skal kryptere en selvvalgt tekst, krypteringen gjøres med en selvlaget kodenøkkel. Hver gruppe har så en vennegruppe. Denne vennegruppa skal få deres krypterte kode og nøkkel. Hver gruppe har også en fiendegruppe som skal prøve å knuse koden, men bare ved å bruke den krypterte koden.

Gruppe * har

Vennegruppe

Fiendegruppe

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

1

5

1

2

Leken går i to faser. Først skal alle gruppene sette seg ned og lage sin kodete tekst. Dette gjør de på de tre arkene som ligger ved. Legg merke til at arkene til læreren, fiendegruppa og vennegruppa inneholder forskjellig informasjon (alle skal ha den samme kodete teksten).

Når alle gruppene er ferdige med å lage kodene, leverer de sine tre ark til læreren, som ser over at alt er rett.

  • Læreren tar selv det fullstendige arket (med både råtekst, kryptert tekst og kodenøkkel).
  • Læreren gir gruppas vennegruppe arket med koden og kodenøkkel.
  • Læreren gir fiendegruppa arket som bare har koden.

Når alle gruppene har fått koden og nøkkelen fra vennegruppa, og koden fra fiendegruppa, skal de gå i gang med å prøve å løse kodene.

Når gruppene er ferdige, samles alle elevene, og man går gjennom hver enkelt gruppe og ser om de har klart å løse begge kodene.

Om ønskelig så kan man gi poeng under oppsummeringen. Hver gruppe kan eksempelvis få

  • 2 poeng for å ha løst sin vennegruppes kode
  • 2 poeng for å ha løst sin fiendegruppes kode
  • 2 poeng for at deres kode ble løst av vennegruppa
  • 2 poeng hvis deres egen kode ikke ble knust av fiendegruppa)

Følgende dokumenter kan skrives ut, og brukes i forbindelse med denne aktiviteten:

Filer

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 10.12.2018

Læringsressurser

Datasikkerhet