Hopp til innhold

Fagstoff

Uønskede hendelser

Når vi skal gjennomføre en risikoanalyse, starter vi med å kartlegge mulige uønskede hendelser.
Mann med sikkerhetshjelm tar notater. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva kan gå galt?

Veldig mye kan gå galt, og vi kan bruke ulike kilder for å finne mulige uønskede hendelser. Noen slike kilder er:

 • hendelser som har forekommet hos oss tidligere
 • hendelser som har vært nær ved å oppstå hos oss tidligere
 • hendelser som vi vet har forekommet hos lignende virksomheter

Det er sjelden en enkelt person eller en liten arbeidsgruppe kan skaffe seg oversikt over alle mulige hendelser alene. I en slik kartlegging vil det ofte være nødvendig å analysere hver eneste arbeidsoperasjon for å se om det er risiko for uønskede hendelser. Da er det vanligvis mest effektivt å spørre den som utfører arbeidsoperasjonen.

Tre hovedgrupper av uønskede hendelser

Vanligvis sorterer vi uønskede hendelser i disse tre kategoriene:

 • Materielle skader: Dette kan være skader på bedriftens egne bygninger, utstyr og varer. Det kan også være skader på miljø og omgivelser, for eksempel etter utslipp av giftstoffer.
 • Skade på liv og helse: Både de ansatte og andre kan være utsatt for fare. Om det er risiko for skade på liv og helse, vil det nesten alltid føre til tiltak.
 • Skade på omdømmet: Omdømmet er måten omgivelsene opplever oss på. Spesielt store bedrifter, kommuner og andre organisasjoner er opptatt av tiltak som skal hindre at folk flest får negative assosiasjoner til dem. Et eksempel er når store oljeselskaper blir knyttet til forurensning og utslipp.

Mange uønskede hendelser vil være en kombinasjon av de tre kategoriene. Det gjør dem naturlig nok enda mer alvorlige.

Typiske uønskede hendelser

Typen uønskede hendelser vil variere fra bedrift til bedrift. Under sikkerhetsfaget på Vg2 salg, service og sikkerhet er disse nevnt:

 • brann
 • tyveri, ran og innbrudd
 • mobbing og høyt sykefravær
 • hærverk, sabotasje og spionasje
 • vannskader, strømbrudd og datasnoking
 • svinn, svindel og underslag
 • ulykker, dødsfall, akutt sykdom og rusmisbruk
 • negativ omtale, sviktende omsetning og fare for konkurs
CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Datasikkerhet