Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gruppeoppgave om utpressing på nett

Diskuter i mindre grupper og besvar spørsmålene under. Svarene skal være generelle og bør ikke være av personlig karakter.
Ensom person ved havet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Lag en liste over forskjellig informasjon (sann eller usann) som dere mener kunne blitt brukt til utpressing av en vanlig ungdom på 15–20 år.
  2. Har kjønn noe å si for hva slags informasjon som kan brukes til utpressing? Begrunn svaret.
  3. Hvilken type informasjon mener dere kan være mest effektiv for utpressing og hvorfor?
  4. Tror dere ungdom er spesielt utsatt for utpressing? Hvorfor/hvorfor ikke?
  5. Hva tror dere en utpresser kan kreve av sitt offer?
  6. Hva kan skje hvis offeret ikke gir utpresseren det han/hun ønsker? Hva kan skje hvis offeret lar seg presse?
  7. Utpressing skjer i stor grad på internett. Hvorfor tror dere at det er slik?
  8. Hvorfor bør en snakke med noen en stoler på hvis en blir utsatt for utpressing?
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 15.06.2020

Læringsressurser

Datasikkerhet