Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om risikovurdering

For å kunne vurdere risiko må du ha et godt bilde av hvordan verden rundt deg fungerer. Ofte feilvurderer vi risiko. I disse oppgavene ber vi deg vurdere risiko knyttet til vanlige aktiviteter.
Person som sykler rett bak en buss. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Beskriv med egne ord hva hendelse, sannsynlighet, konsekvens og risiko betyr når vi snakker om risikovurdering.
  2. Ta utgangspunkt i din egen hverdag. Hvilken aktivitet tror du vil få størst konsekvenser hvis noe går galt? Hvilken uønsket hendelse er det størst sannsynlighet for i din hverdag?
  3. Iverksetter du eller har du iverksatt tiltak for å redusere konsekvensene av hendelser eller sannsynligheten for at de skal inntreffe? Kom gjerne med konkrete eksempler.
  4. Hvor mange dør hvert år av drukning, bilulykker og fallskjermhopping i Norge?
  5. Ta utgangspunkt i tallene dine fra oppgave 4. Kan vi sammenligne tallene direkte for å finne ut hva som er farligst?
  6. Følg lenka til Folkehelseinstituttets statistikk om skadearena og skadeårsak, og vurder statistikken for aldersgruppa di opp mot de som er eldre og yngre. Hva sier tallene, og hvorfor tror du at det er forskjeller knyttet til alder?
  7. Når vi skal vurdere risiko for en bedrift/situasjon, gjennomfører vi ofte en risikoanalyse. Søk på nettet, og beskriv hvordan en slik analyse gjennomføres.
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 25.08.2020

Læringsressurser

Datasikkerhet