Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider i bofellesskapChevronRight
  5. Anne liker orden i leiligheten – og besøk av vennerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Anne liker orden i leiligheten – og besøk av venner

En av oppgavene til helsefagarbeidere på Vårstigen er å hjelpe Anne og de andre som bor her, til å bli mer selvstendige. God tilrettelegging, støtte og riktige hjelpemidler kan gjøre det lettere for dem å være mest mulig selvstendige i hverdagen.

  • Gå inn på NAV Hjelpemiddeldatabasen. Hvilke hjelpemidler kan være nyttige for Anne når hun skal gjøre husarbeid, og når hun skal lage i stand noe hun kan servere til gjestene sine?
  • Anne har funnet et hjelpemiddel hun mener hun kan ha bruk for. Se filmen om Hjelpemidler Hva skal til for at hun skal kunne få et hjelpemiddel? Hvordan går hun fram for å skaffe seg dette hjelpemidlet?

Læringsressurser

Helsefagarbeider i bofellesskap