Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Ida liker å være med på det som skjer

Ida er lei av at mange tror at hun har så mange begrensninger på grunn av at hun har Downs syndrom. Hun er først og fremst Ida, og så har hun i tillegg Downs syndrom, men hun vet at hun trenger bistand slik at hun kan delta på ulike aktiviteter.

Ida har fått ny støttekontakt, en som ikke kjenner Ida fra før. Helsefagarbeider Tamara skal være sammen med Ida og støttekontakten første gang de møtes.

Tenk deg at du er Tamara, som er sammen med Ida i dette første møtet. Ida skal presentere seg selv og fortelle om sine interesser og ønsker. Hun ber Tamara om hjelp til å fortelle om hva Downs syndrom er. Ida er opptatt av at ingen skal synes synd på henne for at hun har Downs syndrom.

Sett deg inn i hva Downs syndrom er, og skriv denne presentasjonen.

Du kan godt bruke informasjonen i lenkesamlingen, som et hjelpemiddel.

Når alle har skrevet et forslag til presentasjon om Downs syndrom, går dere sammen i grupper på fire og prøver ut presentasjonene på de andre i gruppa. Gi hverandre tilbakemeldig på om dette er nyttig å vite for støttekontakten, og i tilfelle hvorfor.

Sist faglig oppdatert 10.07.2018
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Helsefagarbeider i bofellesskap

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale