Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Tamara ønsker å være tydelig når hun kommuniserer

Som helsefagarbeider må Tamara være bevisst på hva hun kommuniserer, og hvordan hun gjør det. For å gjøre seg forstått må hun både stille oppklarende spørsmål og bruke kroppsspråk.

LK06

Øv deg på dette i oppgaven nedenfor.

Læreren skriver ut tre tegninger eller figurer. Det er viktig at elevene ikke ser dem før øvelsen begynner.

Elevene arbeider sammen i grupper på tre i denne oppgaven: Én elev er sender, én er mottaker og én er observatør.

Mottakeren skal prøve å tegne en tegning som er så lik senderens tegning som mulig.

Etter hver omgang bør elevene bruke tid på å sammenligne tegningene og diskutere prosessen. Ligner tegningene til sender og mottaker?

Oppgave:

Øvelsen går over tre omganger à ti minutter, med en ny tegning og oppgave for hver gang.

  1. Sitt rygg mot rygg. Ta utgangspunkt i en tegning. Sender gir instrukser om hva mottaker skal tegne. Mottaker skal ikke se tegningen som sender har, og ingen får stille spørsmål eller gi kommentarer underveis. Bruk ti minutter og diskuter resultatet.
  2. Sitt rygg mot rygg. Velg en ny tegning. Mottaker skal heller ikke nå se originaltegningen. Sender beskriver hvordan figurene skal være. Her gjelder de samme reglene som i første del av oppgaven, men sender kan stille ja/nei-spørsmål, som for eksempel «Har du forstått?» eller «Kan jeg fortsette?». Mottaker får fortsatt ikke stille spørsmål eller kommentere. Bruk ti minutter og diskuter resultatet.
  3. Sitt rygg mot rygg. Velg en ny tegning. Forklar mottakeren hvordan tegningen skal være. Nå kan både sender og mottaker snakke fritt. Mottaker kan stille spørsmål, og sender kan svare, men de skal ikke se hverandres tegninger. Bruk ti minutter og diskuter resultatet.
  4. Forklar hva denne kommunikasjonsøvelsen kan ha å si for deg som helsefagarbeider. Diskuter i klassen.
Sist oppdatert 10.07.2018
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Helsefagarbeider i bofellesskap