Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrkesetikk

Vi gjør en rekke valg hver dag. Enkelte av valgene har betydning for flere enn oss selv. Som fagarbeider i transport- og logistikkbransjen kan du oppleve at valgene gir både ønskede og uønskede konsekvenser for kundene. Det er mange hensyn å ta.

 To trafikkskilt som vise vei til henholdsvis feil og riktig avgjørelse. foto.
Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett, og hva som er galt.

Som fagarbeider vil du oppleve at det er mange rammer for hva du kan gjøre, og hva du ikke kan gjøre. Disse rammene er bestemt av lovverk, økonomi, personalressurser og mye annet.

Hvorfor må du kunne noe om etikk?

Du som skal bli fagarbeider i transport- og logistikkfaget, trenger kompetanse i å omgås andre. Du kommer i kontakt med mennesker som har en annen kulturbakgrunn, religion eller livsførsel enn deg.

Du skal jobbe for og med mennesker, både kunder og kollegaer. Det du sier og gjør, påvirker ditt samspill med andre. Derfor må du ha kjennskap til hovedtrekkene i etikken, og du må trene deg i å bli bevisst på hvilke signaler du gir. Andre mennesker forventer at du behandler dem med respekt, ikke minst når du er i en yrkesrolle. Måten du opptrer på, kan påvirke andres oppfatning av seg selv.

Er du deg bevisst din yrkesetikk?

Vi skal her se på noen områder hvor dette er særlig viktig:

  • Kvaliteten på din leveranse, enten som transportør, logistikkarbeider eller truckfører. Hvordan ville du likt å få dine varer behandlet?
  • Til å stole på. Snarveier er nok fristende, men dette skaper store problemer senere, med små eller enorme konsekvenser. Er du til å stole på?

Læringsressurser

Yrkesetikk