Hopp til innhold

Brukerstøtte (IM-ITK vg2)

Personvern

Personopplysninger trengs i mange tilfeller, men hvis informasjonen havner på avveie, kan det ha store negative konsekvenser for de berørte personene. Vi har heldigvis et strengt lovverk som både enkeltpersoner og bedrifter må følge.

Læringsressurser

Personvern