Hopp til innhold
Tverrfaglige temaer

Dulting: Gjør skolen mer klimavennlig

Klarer dere å dulte skolen til å bli mer klimavennlig? Vi lærer mye gjennom handling, og i dette opplegget skal dere forsøke å gjøre skolen mer klimavennlig ved hjelp av dulting.
En gjeng elever gir hverandre en high five. Foto.

Noen ganger kan klimaproblemet føles stort og uoverkommelig. Det kan også virke så skremmende at vi blir handlingslammet. I dette undervisningsopplegget skal dere derfor gjøre noe helt konkret, og forhåpentligvis erfare at det nytter. Du kan gjøre en forskjell! Målet med dette opplegget er å gjøre skolen deres litt mer klimavennlig.

Vi har laget en læringssti med ulike trinn, som til slutt ender opp med hovedoppgaven – Dult skolen mer klimavennlig (NDLA). Det er ikke nødvendig å gjennomføre alle trinnene i læringsstien først, men spesielt artikkelen Hva er dulting? (NDLA) vil være et godt utgangspunkt.

Dulting er ikke nødvendigvis bare knyttet til klima, så mye av innholdet her kan også brukes i andre tverrfaglige prosjekter eller inn i spesifikke fag. Dere kan for eksempel heller forsøke å dulte skolen mer bærekraftig med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Eller dere kan forsøke å dulte folk til å ta mer helsefremmende valg. Her er det mange muligheter!

CC BY-SASkrevet av Hans Græsli.
Sist faglig oppdatert 05.01.2022

Læringsressurser

Dulting: Gjør skolen mer klimavennlig