Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sett i gang ditt prosjekt for bærekraftig endring!

Mye av det vi gjør til daglig, er med på å påvirke om utviklingen blir bærekraftig eller ikke. Velg en av vanene dine og prøv å endre den i løpet av 30 dager.
Ung mann og ung kvinne studerer grønnsaker i butikken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Velg en vane som du skal endre

Ta utgangspunkt i ditt liv og din hverdag. Velg en hverdagsvane som du skal endre. Endringen skal vare i 30 dager.

Del 1: Bestem deg for ditt endringsprosjekt

Ta utgangspunkt i det bærekraftsmålet du fikk som resultat i testen "Verdens viktigste mål".

 1. Lag en liste med noen av vanene dine som kan knyttes til dette målet (eller noen av målene som dette målet henger sammen med).
 2. Bestem deg for én endring du vil gjøre. Velg gjerne noe som ikke innebærer å gjøre mer av noe du allerede gjør. Slik vil du lettere få en reell erfaring med å gjøre en endring i det du gjør til daglig.

  Diskuter valget du har gjort med læreren din og få prosjektet godkjent før du starter.

 3. Hvilken innvirkning har den endringen du gjør på det bærekraftsmålet du har tatt utgangspunkt i?
 4. Hvordan tror du endringene vil påvirke livet ditt de neste 30 dagene?

Tips! Etter å ha gjennomført testen "Verdens viktigste mål" kan du se på "Dette kan du gjøre" på resultatsiden. Her finner du konkrete forslag til tiltak. Bruk disse som de er, eller som inspirasjon til å lage dine egne.

Del 2: Prosjektet er i gang!

Nå har du 30 dager med endring foran deg. For å holde motivasjonen oppe gjennom hele perioden er det lurt å dokumentere det du gjør (eller ikke gjør):

 1. Dokumenter prosjektet ved å ta bilder og skrive korte logger flere ganger i løpet av perioden. Dere kan for eksempel opprette en blogg eller bruke den læringsplattformen dere bruker på skolen.
 2. Gi tilbakemelding på hverandres innlegg underveis i prosjektet. Hvis dere bruker Instagram, kan dere bli enige om en emneknagg som klassen skal bruke.
 3. Hvordan kan det å gi tilbakemeldinger underveis i endringsprosjektet ditt hjelpe deg til å nå målet?

Finn ut mer!

Underveis i prosjektet kan du finne ut mer om det du forsøker å endre. Undersøk ulike sider ved endringsprosjektet ditt, for eksempel:

 • Finn argumenter for og mot den endringen du gjør. Vurder argumentene opp mot hverandre. Bruk gode og troverdige kilder.
 • Er det andre som har gjort lignende endringer?
 • Hvor lang tid tar det å endre en vane?

Forslag til kilde: Så fort snur du en dårlig vane fra NRK.no

Relatert innhold

En kilde kan gi nyttig informasjon. Bruker du riktig kilde, og hvem står egentlig bak denne informasjonen? Lær mer om kilder og kildekritikk.

Kilder

Kvamme, O. A. og Sæther, E. (Red.). (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget.

Sinnes, A. T. (2020). Action, takk! Hvordan kan skolen lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling? Gyldendal Norsk Forlag.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 15.10.2020

Læringsressurser

Mitt prosjekt for bærekraftig endring