Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kan én person redde verden?

"Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt" er det noe heter. Stemmer dette? Eller vil det ikke hjelpe noe særlig hvis alle bare gjør litt? Kan én person bidra til endring, eller må endringer settes i gang av myndigheter og store organisasjoner?

Live redder verden. Litt.

I TV-serien "Live redder verden. Litt." forsøker Live Nelvik å leve så miljøvennlig som mulig. Hun prøver ut forskjellige alternativer for å finne ut hvordan hun kan bidra til å redde verden. Litt.

Før dere ser episoden

 1. Les sitatene under. Hvilket sitat er dere mest enig i?

  En liten endring kan ha stor betydning.
  Hvis du gjør litt, blir lite gjort.
 2. Finn eksempler som støtter budskapene i sitatene. Finn eksempler som viser at sitatene ikke stemmer.
 3. Diskuter. Kan vi som enkeltpersoner utgjøre en forskjell? Hvordan kan i så fall det skje? Gi eksempler.
 4. Finn eksempler på store endringer som startet med at enkeltmennesker satte i gang med noe. Kan én person alene bidra til forandring?

Se denne episoden fra serien "Live redder verden. Litt."

Etter å ha sett episoden

 1. Hvorfor bestemmer Live seg for å gjøre endringer?
 2. Gi eksempler på endringer Live bestemmer seg for å gjøre.
 3. Live mener det er viktig å forandre noen vaner for å "redde verden". Diskuter: Hva skal til for å endre en vane?
  Finn eksempler på vaner du har som ikke er bærekraftige.
  Hvilke av disse vanene vil være vanskeligst å endre? Hvorfor?
 4. Ta utgangspunkt i prosjektet til Live i filmen. Hvordan kan et slikt endringsprosjekt føre til endring, selv om du ikke skulle klare å gjennomføre prosjektet slik du hadde tenkt?

Relatert innhold

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:

Ved å aksjonere kan man rette oppmerksomheten mot en sak for å prøve å påvirke politiske beslutninger.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 15.10.2020

Læringsressurser

Mitt prosjekt for bærekraftig endring