Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag din egen graf over ytringsfrihetens historie

Gjennom historien har ytringsfrihet hatt både framgang og tilbakeslag. I denne oppgaven skal du lage din egen graf som viser hvordan ytringsfrihet har utviklet seg over tid.
En hånd tegner grafer i et koordinatsystem. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Forberedelse

Du skal bruke artikkelen "Ytringsfrihetens historie" for å løse oppgaven. Les artikkelen før du starter på oppgaven.

Sett dere sammen parvis eller i små grupper. I denne oppgaven skal dere bruke læringsstrategien "levende graf" av historiedidaktiker Erik Lund.

Del 2: Oppgave – Levende graf

Dere skal gruppevis tegne en historisk graf som viser hvordan utviklingen av ytringsfrihet har utviklet seg over tid. Grafen skal inneholde en tidsakse (x-aksen) og en "verdiakse" (y-aksen). Verdiaksen skal vise en skala fra 1–10 som illustrerer grad av ytringsfrihet. Verdien 10 viser at det er full ytringsfrihet uten begrensninger. Verdien 1 viser svært lite ytringsfrihet.

  1. Lag en graf som viser hvordan ytringsfriheten har utviklet seg fra 1750 til i dag. Ta utgangspunkt i Norge.

  2. Velg ut minst to hendelser dere mener har påvirket utviklingen i stor grad, enten positivt eller negativt.

Plakat som viser en advarsel mot bruk av røde toppluer. Ved siden av plakaten er det utstilt to ulike røde toppluer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3: Plenum

Alle parene eller gruppene presenterer sin graf for resten av klassen. Del hva dere har funnet ut. Hvilke to hendelser har dere valgt å framheve? Hvorfor har dere valgt nettopp disse to?

Kilde

Lund, E. (2006). Tren Tanken. Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Håndbok til Aschehougs samfunnsfagserie for ungdomstrinnet. Aschehoug.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 09.08.2022

Læringsressurser

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati