Hopp til innhold

Spansk 2 – ferdig 2024

    Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

    Øvingsgrammatikk

    Her kan du repetere spansk (og norsk) grammatikk. Sidene inneholder både regler og øvinger.

    Verb

    Verb er ord som forteller hva vi gjør, eller hva som skjer. De uttrykker ei handling, en prosess (endring) eller en tilstand. Lær hvordan vi deler inn verb i grupper, og hvordan vi bøyer dem.