Hopp til innhold

Spansk 2 – ferdig 2024

  Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

  Øvingsgrammatikk

  Her kan du repetere spansk (og norsk) grammatikk. Sidene inneholder både regler og øvinger.

  Verb

  Verb er ord som forteller hva vi gjør, eller hva som skjer. De uttrykker ei handling, en prosess (endring) eller en tilstand. Lær hvordan vi deler inn verb i grupper, og hvordan vi bøyer dem.

  Generelt om verb

  Her kan du repetere noen grunnleggende fagbegreper om verb. Verb er ord som forteller hva vi gjør, eller hva som skjer. Lær hvordan vi deler inn verb i grupper, og hvordan vi bøyer dem.

  Læringsressurser

  Generelt om verb