Hopp til innhold

Spansk 2 – ferdig 2024

  Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

  Øvingsgrammatikk

  Her kan du repetere spansk (og norsk) grammatikk. Sidene inneholder både regler og øvinger.

  Verb

  Verb er ord som forteller hva vi gjør, eller hva som skjer. De uttrykker ei handling, en prosess (endring) eller en tilstand. Lær hvordan vi deler inn verb i grupper, og hvordan vi bøyer dem.

  Presens

  Presensformen av verbet bruker vi når vi snakker om noe som skjer nå: "Ahora vamos al cine". Presens kan også uttrykke noe allmenngyldig, eller noe som skjer gjentatte ganger: "México es un país en América Latina" eller "Las clases empiezan a las ocho".

  Læringsressurser

  Presens