Hopp til innhold

Norsk (PB)

  Tekst i kontekst

  Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

  Litteraturhistorie

  Litteraturen formes av forfattere og preges av tiden den blir skrevet i. Lær om utviklinga gjennom tidene, om litterære retninger og om forfatterne. Det er dette som er tekstenes kontekst.

  Modernisme

  Modernisme er et samlebegrep for mange ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har prega vestlig kultur fra rundt år 1900 og framover. Den modernistiske litteraturen eksperimenterer med form, og tekstene skildrer gjerne følelsen av å være fremmedgjort.

  Modernisme etter andre verdenskrig

  I mellomkrigstida var det lite modernisme i Norge. Men etter andre verdenskrig skrev flere norske forfattere modernistisk. Tida var også prega av den såkalte "tungetaledebatten", en disputt mellom tradisjonalistiske og modernistiske forfattere om hva som kjennetegner god litteratur.

  Læringsressurser

  Modernisme etter andre verdenskrig