Hopp til innhold

Norsk (PB)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Læringsressurser

Tekst i kontekst

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Litteraturhistorie

Litteraturen formes av forfattere og preges av tiden den blir skrevet i. Lær om utviklinga gjennom tidene, om litterære retninger og om forfatterne. Det er dette som er tekstenes kontekst.

Realisme

Realisme er et begrep som er knytta til ulike litteraturhistoriske perioder fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. I tillegg bruker vi ordet om en skrivestil og om et syn på forholdet mellom kunst og virkelighet.

Læringsressurser

Realisme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Realistisk litteratur 1945–1980

Det ble gitt ut både realistisk og modernistisk litteratur i Norge etter krigen. Mange forfattere skrev psykologisk-realistiske skildringer, men noen skrev også samfunnskritisk. På 70-tallet var det særlig ideologiene kommunisme og feminisme som prega realistiske tekster.

Læringsressurser

Realistisk litteratur 1945–1980

Oppgaver og aktiviteter