Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tung tids tale i to ulike kontekster

Diktet "Tung tids tale" av Halldis Moren Vesaas ble skrevet under andre verdenskrig. Under koronaepidemien brukte Yrkesorganisasjonenes sentralforbund diktet i en kampanje. Hva er det ved diktet som gjør det aktuelt når Norge havner i kriser?

Del 1: Tung tids tale i koronakrisa

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) er en organisasjon med over 200 000 medlemmer. Mange av medlemmene jobber i såkalte samfunnskritiske yrker. Da landet ble stengt ned på grunn av koronautbruddet i 2020, lanserte YS videoen over.

A. Førsteinntrykk

Se filmen fra Yrkesorganisasjonenes sentralforbund over. Diskuter deretter i par:

  1. Hva er førsteinntrykket deres av tekst og film? Hva vil denne filmen fortelle deg?

  2. Forstår dere diktet som blir lest opp? Hva er budskapet i det?

B. En gang til

Jobb i par:

  1. Se filmen en gang til. Ha samtidig diktet "Tung tids tale" foran dere. Dere kan finne det på side 61 i samlinga Tung tids tale: dikt på nb.no.

  2. Skriv ned med egne ord det dere mener er temaet/budskapet i diktet.

  3. Diktet er bygd opp rundt en sentral metafor. Hvilken? Og hvorfor nettopp denne?

  4. Legg merke til de personlige pronomenene i diktet. Strek under dem og diskuter hvilken funksjon de har.

  5. Stemmen i diktet snakker direkte til et "du". Hvem mener dere dette er når dere ser filmen fra YS?

  6. Hvorfor tror dere nettopp dette diktet, fra 1945, ble brukt i kampanjen fra YS da Norge stengte ned?

Del 2: Tung tids tale under krigen

Nærbilde av Halldis Moren Vesaas. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter i grupper

  1. Vurder diktet til Halldis Moren Vesaas i den konteksten det kom ut i. Hvilket budskap tror dere hun ønsker å formidle til det norske folk i 1945?

  2. Sammenlikn krigen og koronakrisa som kontekst for diktet. Hvilke likheter ser du mellom 1945 og 2020?

Relatert innhold

Kampdikta på 30- og 40-tallet hadde fast rim og rytme. De advarte mot fascismen og skulle motivere mot nazistene.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 01.02.2022

Læringsressurser

Realistisk litteratur 1945–1980